Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Velká písmena: lidé, jména

Malé písmenoVelké písmeno
_eský tým_ovákův pes_lžbětinská doba_ražské věže_onzova kytara

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ladislav zvaný _ohrobek

pP

Velká písmena: dny, období, události

krvavá _itva u Slavkova

bB

Velká písmena: národy, skupiny osob

_absburkové

hH

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Exkurz českým kalendářem

Věděli jste, že v   eské   epublice slavíme během   alendářního roku 7   tátních svátků, 7 ostatních svátků a 15   ýznamných dnů? Státní a ostatní svátky jsou   ny pracovního klidu, zatímco   ýznamné dny jsou   racovní dny, pokud nepřipadnou na   íkend. Jaké   tátní svátky tedy slavíme? Na 1.   edna připadá   en obnovy samostatného českého státu a zároveň   ový rok, který se ale řadí mezi ostatní svátky. Dne 8.   větna slavíme   en vítězství (konec   ruhé   větové války), 5.   ervence máme   en slovanských   ěrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6.   ervence upálili   istra Jana Husa. Další státní svátek,   en české státnosti (r. 935 zavražděn   níže Václav) připadá na 28. září. Hned 28. října se slaví   znik Československa (1918). Poslední státní svátek v roce je 17. listopadu   en boje za svobodu a demokracii (r. 1939 uzavření vysokých škol v Protektorátu nacisty a r. 1989 studentské protesty, které spustily   ametovou revoluci). Svátky jako   elikonoce a   ánoce řadíme mezi ostatní svátky. 

Velká písmena: instituce, organizace

_otbalová asociace České republiky

Ff

Velká písmena: lidé, jména

Byla to taková hádavá _antypa.

Xx

Velká písmena: instituce, organizace

Velké písmenoMalé písmeno
_arlament_enát_oslanecká sněmovna_ongres (USA)lékařský _ongres

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat