Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Koncovky podstatných jmen: mix (střední)

  • Cvičení: Doplňovačka
  • Zadání: 258
  • Typicky zabere: 6 min

Předchůdci

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Podobné

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka
0

Koncovky ovi/ovy

Diktáty: střední

Koncovky ovi/ovy

Střílečka
0

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty: střední

Koncovky přídavných jmen

Diktáty: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty: střední

Koncovky všechny: mix

Střílečka
0

Následníci

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Koncovky mi/my/ma

s holkam_

ia

Koncovky všechny: mix

marniv_ princ

ýí

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

na moři byly vlnolam_

yi

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

ryz_ stříbro

ýí
lidov_ pěvci
lstiv_ lišák
prémiov_ balíček
laskav_ vesničané
důvěřiv_ floutci

Shoda přísudku s podmětem

Předsedové stran se sešl_.

iy
Vyšli posl_, aby došli včas.
strakatí datl_
výměna se sběratel_
pohrobc_ krále
dostával dopis_
horští lumíc_

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

z Boleslavi do Ostrav_

yi

Koncovky podstatných jmen: střední rod

beton s hydraulickými pojiv_

iy

Shoda přísudku s podmětem

Obchodníci nabízel_ své zboží.

yi

Koncovky všechny: mix

Rozbombardovaná města úpěl_.

ya

Koncovky podstatných jmen: mix

politické projev_

yi

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

rozkvetly rozrazil_

iy
štipka sol_
strom bez míz_

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov   voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov   okov   . Ihned řekl datlov   , aby zaletěl k jelenov   , daňkov   , obletěl všechny zajícov   nory, navštívil manžele Veverkov   i oba jezevcov   syny. A aby všem předal vlastními slov   vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov   to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov   a rovněž obě srncov   nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov   za pravdu, když hřímal, že pytlákov   pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov   , velkému dobrmanov   , se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov   mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov   z tlapky. Ježkov   bodliny se zaryly tomu lumpov   do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov   hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov   ve vesnici.

Koncovky ovi/ovy

králov_ poddaní

yi

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

areál Rys_ stezka

ýí

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
skladatelov_ notyautorov_ pamětiDumasov_ Tři mušketýřilakomcov_ penízestrojvůdcov_ lokomotivy
jdou krys_ kanálem
pojídal božskou krm_
chlap vysoké postav_
s hlívam_ ústřičnými
viděli jsme strýčkov_ koně
Milé dám_!
válečná loď s děl_

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval   skupinu turistů. Každý jinou. Neznal   se. Skupiny se vzájemně proplétal   . Oba lapkové si vyhlédl   ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl   navzájem. Ve svých kapsách našl   potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Koncovky podstatných jmen

Jak vaří profesionál

Kuchtíc   si nevystačí jen se základními surovinam   , jejich způsob vaření reprezentují směs   drahých koření, mas a sýrů, ale výsledkem jsou většinou dost nevábné amalgám   , které by nechutnaly ani psov   . Naopak zkušený šéfkuchař si vystačí s málem – kvalitním kouskem kráv   či těstovinam   . Věří, že nejlépe lze ochutit jídlo skromnou petržel   a že růžové losos   mohou v kuchyni nahradit levnější ryb   . Vynikající jsou například pstruz   . Přirozené chuti hus   se také nic nevyrovná, a přitom na dochucení postačí jen trocha sol   a pepře. Šéfkuchaři se často přátelí s blízkými chovatel   , kteří pěstují včel   na med nebo koz   . V televiz   jich v dnešních dnech uvidíte nemálo – a většina z nich nejsou žádní snob   .

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

krájel křížal_

iy

Koncovky přídavných jmen

Vrtěti psem

Jaký je vlastně ten ps   život? Je skutečně tak oškliv   , jak praví rčení? Jen si to vezměte – ráno vás budí štěkáním a čumákem, jako by říkal: „Vstávej! Šup! Ty jsi snad ospal   ?“ A nechápe, že v šest jsou lidé většinou ještě nevyspal   . To on je už s rozbřeskem čil   a těší se na své hrav   ps   kamarády. Po venčení upírá do misky hladov   pohled a čeká na poctiv   kus jídla, který slupne raz dva, a zase na vás zírá. On by chtěl i páníčkov   palačinky! A ne jen ty, dal by si ještě ten šunkov   chlebíček, pomerančov   džus a hověz   nákyp. Tac   jsou prostě všichni psi. Hlavně když je žrádlo a tepl   pelech. Myslím si, že určitě horší by byl třeba život krav   , koz   nebo třeba hus   , ale to už je jiný příběh…

dědečkov_ vzpomínky
pohrozit dlužníkov_
Napoleonov_ vojáci
Odevzdal práci s čistým svědom_m.
rej se strašidl_
s karetními es_

Koncovky podstatných jmen: mix

výměna se sběratel_

iy

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat