Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf zmlkl a zavřel oči.

Podstatné jménoSlovesoSpojka

Skloňování a časování

Nepříjemná situace

Chtěl si promluvit mezi čtyřm   očim   , měl j   totiž plné zuby. Když si sedli naproti sobě, uhýbala před n   m očim   . „Tak co mi k tomu řekneš?“ zeptal se j   . „Dělala jsem to s dobrým   úmysl   ,“ špitla. „Dobročinnostm   se tu neoháněj,“ usadil j   . „Máš štěstí, že to s tebou řeším za zavřeným   dveřm   ,“ pokračoval. Poté j   poučil o tom, že s lidm   , které má rád, mluví upřímně. „Ještě si o tom promluvím s tvým   rodič   , teď už jdi,“ pokynul j   výmluvným gestem.

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Řekl mi, že když pojedu s nimi...

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Pán prstenů: slovní druhy

Mým očím se zdá, že střecha je pobita zlatem.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Skloňování a časování: mix

Uvedl j_mi kola do pohybu.

ií

V pavoučí síti: slovní druhy

Mezi nimi byl vozík.

PředložkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Určování slovních druhů

Co v tom batohu táhneš?

Podstatné jménoSlovesoZájmenoPředložka

Harry Potter: slovní druhy

Popadla Dudleyho za ramena.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Určování slovních druhů

Žádný objekt včetně světla nemůže opustit oblast černé díry.

Podstatné jménoPředložkaPřídavné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

Harry Potter: slovní druhy

Měl bys častěji číst noviny.

Podstatné jménoPřídavné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

V pavoučí síti: slovní druhy

Pomáhá matce s prádlem.

PředložkaPodstatné jménoSloveso

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoPříslovceSpojky
chůzeo takovýchsamýmvenúmyslněa proto

Pán prstenů: slovní druhy

Slunce se zvolna koulelo po nebi na západ.

PříslovcePodstatné jménoSlovesoZájmenoPředložkaPřídavné jméno

Určování slovních druhů

Odkdy chodí čerti a Mikuláš?

Podstatné jménoPřídavné jménoPříslovceSlovesoSpojka

Určování slovních druhů

příslovcepřídavné jménocvičení
slovesozpodstatné jméno
kdokolicvičněcvič
cvičnýzájmenopředložka

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat