Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Koncovky všechny: mix (lehké)

  • Cvičení: Doplňovačka
  • Zadání: 412
  • Typicky zabere: 4 min

Předchůdci

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Podobné

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka
0

Koncovky ovi/ovy

Diktáty: střední

Koncovky ovi/ovy

Střílečka
0

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty: střední

Koncovky přídavných jmen

Diktáty: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty: střední

Koncovky všechny: mix

Střílečka
0

Následníci

Koncovky všechny: mix

Roboti
0

Koncovky všechny: mix

Střílečka
0

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Koncovky podstatných jmen: mix

to třeboňské doub_

ýí

Koncovky podstatných jmen: mix

motorkářské sraz_

iy

Shoda přísudku s podmětem

Autobusy přijížděl_.

yi

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

oči se jí zalily slzam_

yi

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval   skupinu turistů. Každý jinou. Neznal   se. Skupiny se vzájemně proplétal   . Oba lapkové si vyhlédl   ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl   navzájem. Ve svých kapsách našl   potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Koncovky ovi/ovy

pocta Alfonsu Muchov_

yi

Koncovky podstatných jmen

Při cestě na východ

Cestou do Ostrav   jsme se stavili v Chrudim   za příbuzným   . Strýci Pepov   jsme při té příležitosti předali dědictví po dědov   , které se skládalo z: pošťácké kabel   , tabatěrk   , knihy o Napoleonov   a z dopisu jeho úhlavnímu nepřítel   - Kalouskov   . Pepov   vstoupily slz   do očí a poděkoval svému bratrov   Jindrov   . Naši východočeskou mis   jsme zakončili v kavárně na náměstí – brácha Adam si dal k horké čokoládě kremrol   , já ochutnala rakvičku a táta přemohl dva indiánk   .

k Darmodějov_
šáhov_ manželky
Krasojezdkyně seděla na slonov_.
bratrancov_ boty a tričko

Koncovky podstatných jmen: střední rod

parník s velkými koles_

yi

Koncovky mi/my/ma

boj tygra s dvěma pumam_

ia

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

dát do kaps_

iy
maturantské šerp_
mezi zahradam_
pasoucí se kráv_
na návs_

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

psali černými fix_

yi

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

jestřáb_ kroužili v oblacích

yi

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
strýčkov_ přátelédědečkov_ bačkorykrálov_ poddaníklokanov_ klokánciMartinov_ kytary

Shoda přísudku s podmětem

Hloučky lidí postával_ na ulici.

yi
uměl_ chrup
lev_ bok
maskov_ průvod
navykl_ způsob

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

v tmav_ch hvozdech

ýí

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

rozplizl_ obraz

íý
Všichni jsme táborov_ vedoucí.
dva cimbál_
Muchovy obraz_

Koncovky přídavných jmen

Domácí idyla

Sousedov   koně frkali na dvoře a tento zvuk působil konejšiv   m dojmem. Ledov   rampouch visel z kovov   ch vrat, hověz   polévka bublala v hrnci a ve světl   ch koutech místnosti si na zemi hráli usměvav   caparti. Babička nasadila spíc   mu dědečkovi pomal   m pohybem brýle a ze svetru mu smetla šediv   vlas. Tak vypadá ryz   láska, která si ničeho nežádá. Najednou se ozvalo ps   zaštěkání. Babička Kuliferdu okřikla, ale ten dál štěkal jako zběsil   . Ještě ospal   dědeček se přišoural k oknu, aby viděl, zda přichází někdo znám   nebo snad Pavlíkov   spolužáci, ale viděl jen sousedov   děvčata, jak zápasí s papírov   m drakem.

Koncovky podstatných jmen: mix

přecházel po hráz_

iy

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov   voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov   okov   . Ihned řekl datlov   , aby zaletěl k jelenov   , daňkov   , obletěl všechny zajícov   nory, navštívil manžele Veverkov   i oba jezevcov   syny. A aby všem předal vlastními slov   vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov   to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov   a rovněž obě srncov   nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov   za pravdu, když hřímal, že pytlákov   pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov   , velkému dobrmanov   , se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov   mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov   z tlapky. Ježkov   bodliny se zaryly tomu lumpov   do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov   hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov   ve vesnici.

obrana kouzl_
roční obdob_
souostrov_ Baleáry
mapa s dávnými oppid_

Koncovky všechny: mix

plíseň na ploutv_

yi
pod pařez_
mikrob_ způsobily infekci
zasáhly je šrapnel_

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat