Krok po kroku – 9. třída (9. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Čárky a interpunkce

Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec(,) mající stejnou cestu jako já.“Jaký opozdilec?Jen ten, který má stejnou cestu, ne jiný.Jakýkoli opozdilec obecně.Co z toho plyne?Formulace „mající stejnou cestu jako já“ specifikuje opozdilce.Formulace „mající stejnou cestu jako já“ je nedůležitá informace o opozdilci navíc.Formulace „mající stejnou cestu“ je proto přívlastek:volnýtěsnýKterý zápis věty je správný?„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec mající stejnou cestu jako já.“„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec, mající stejnou cestu jako já.“

Shoda přísudku s podmětem

„Mnozí z nás viděl_ tu spoušť na vlastní oči.“Kdo, co viděl_ tu spoušť na vlastní oči?mnozímyV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneKteré i/y tím pádem bude v přísudku?yi

Vedlejší věty podmětné a předmětné

„Snad bylo dobře, že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Jak zní přísudek v první větě?„bylo“„bylo dobře“Určete podmět v první větě:V první větě podmět není.V první větě je podmět nevyjádřený.Jak zní přísudek v druhé větě?„nechtěli“„nechtěli si popovídat“V souvětí jsou dva přísudky, z kolika vět se souvětí skládá?ze dvou větze tří větVyberte vhodnou otázku, na kterou bude možné odpovědět jednou z vět souvětí:Jak si se mnou nechtěli popovídat?Kdo, co snad bylo dobře?Která z vět je hlavní? (Je to ta věta, která je součástí otázky.)„Snad bylo dobře...“„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Která z vět je vedlejší? (Je to ta věta, kterou jsme odpovídali na otázku.)„Snad bylo dobře...“„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Na vedlejší větu jsme se ptali prvním pádem kdo, co. O jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáVyberte vhodný graf souvětí:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence