Krok po kroku – 9. třída (9. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)

Tipy pro vás

Rozbory souvětí

Krok po kroku: těžké

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Čárky a interpunkce

Čárky v souvětí
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Druhy vedlejších vět souhrnně   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Mluvnické kategorie sloves

„jsou čištěny“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.3. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco by se mohlo stát.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv podmiňovacímV jakém čase je sloveso?v budoucímv přítomnémVykonává činnost podmět (v tomto případě „ony“)?anoneV jakém je tedy „jsou čištěny“ rodě?v činnémv trpnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „čistit“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „jsou čištěny“ je správný?2. os., č. množ., oznam. způsob, přít. čas, trp. rod, vid dok.3. os., č. množ., oznam. způsob, přít. čas, trp. rod, vid nedok.

Vedlejší věty podmětné a předmětné

„Nevím o tom, že by měla máma nějaké nepřátele.“Určete přísudek v první větě:„nevím o tom“„nevím“Určete přísudek v druhé větě:„měla by“„měla“V souvětí jsou dva přísudky. Z kolika vět se souvětí skládá?ze tříze dvouVyberte otázku, kterou se zeptáte na vedlejší větu. Princip je takový: věta, kterou se ptáme, je věta hlavní, věta, kterou si odpovídáme, je věta vedlejší:Koho, co by měla máma?O kom, o čem nevím? O tom, že...Jak tedy zní hlavní věta?„...že by měla máma nějaké nepřátele.“„Nevím o tom, ...“Na vedlejší větu jsme se ptali pádovou otázkou (kom, čem) jinou než prvním pádem. O jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta předmětnávedlejší věta podmětnáVyberte správný graf souvětí:

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

„Promočená až po kolena jsem si uvědomovala, že bych měla udělat to samé.“Vyberte správný přísudek první věty:„uvědomovala jsem si“„uvědomovala si“Vyberte správný přísudek z druhé věty:„měla bych udělat“„udělat“V souvětí jsou 2 přísudky. Z kolika vět se souvětí skládá?ze tří větze dvou větVyberte otázku, na kterou lze odpovědět jednou ze dvou vět v souvětí:Koho, co jsem měla promočné?Koho, co jsem si uvědomovala?Věta, kterou jste si odpověděli na předchozí otázku, je vedlejší, která to je?„Promočená až po kolena jsem si uvědomovala...“„...že bych měla udělat to samé.“Protože jsme se ptali pádovou otázkou jinou než prvním pádem, jedná se o vedlejší větu:předmětnoupřívlastkovouVyberte správný graf souvětí:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence