Čárky v souvětí podřadném oddělují větu hlavní od věty vedlejší. Vedlejší věty mohou být uvozeny: a) podřadicími spojkami: aby, když, protože, jestliže, -li, pokud, takže, že... b) vztažnými zájmeny: kdo, co, který, jaký, čí, jenž, c) příslovci: kam, kde, kdy, jak, proč, dokud, odkud, kamkoliv...

Čárky v souvětí podřadnémČárky

Odhalte všechny čárky v dané větě.
K ovládání použijte šipky vlevo, vpravo, mezerník (čárka) a enter (kontrola, další).
S myší (nebo na tabletu) přidáte čárku kliknutím na mezeru mezi slovy.
Umístěnou čárku lze odstranit druhým kliknutím.

Start
Zbývá

V řadě
Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM