Slovní druhy » Vysvětlení

V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce.

Velké vítězství!

Úspěšně jsi dohrál všechny levely v této sadě.
Vyzkoušej jiné sady

Slovní druhy - Level 1
Restart!


0
Score
0
Řady
0
Zbývá

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM