Téma
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 1 / 1
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 3
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 1
Podobně znějící: Délka samohlásek
Podobně znějící: Spřežky 0 / 1
Podobně znějící: Pravopis přejatých slov 0 / 3
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 0 / 4 0 / 5
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 2
Slovní druhy: Zájmena 0 / 2
Slovní druhy: Slovesa 0 / 4 0 / 11
Slovní druhy: Příslovce 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 1
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 1
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 4
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 4
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 0 / 2
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 3
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 0 / 2
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 9
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 2
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 3 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 7
Slova a jejich význam: Frazémy 0 / 1
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 3
Čtení: Čtení textů 3 / 66
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 15
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 159
Literatura: Česká literatura 0 / 2
Literatura: Světová literatura 0 / 1
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 3

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y v koncovkách

Koncovky všechny: mix

Párové hlásky

Párové hlásky: mix

Délka samohlásek

Slova zakončená na -icí a -ící

Přídavná jména

Stupňování přídavných jmen

Složená přídavná jména

Příslovce

Druhy příslovcí

Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Vztahy slov

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: mix

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Homonyma (slova souzvučná)

Zápis textů

Zápis naučných textů

Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Korektury textů ze života

Korektury pokročilých textů

Světová literatura

Hlavní díla světové literatury

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence