Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky všechny: mix

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

Doplňovačka: těžké

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování: těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Doplňovačka: střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka: střední

Slovní druhy: Podstatná jména

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Vpisování: těžké

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Otázky: těžké

Slovní druhy: Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: těžké

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky: střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky před a, nebo

Čárky: střední

Čárky před a, nebo

Krok po kroku: střední

Čárky: speciální případy

Čárky: speciální případy

Čárky: střední

Čárky v reálných textech

Čapek: Dášeňka

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Doplňovačka: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Poměry mezi hlavními větami

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory: střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory: střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: těžké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Homonyma (slova souzvučná)

Homonyma těžší

Hádanky: střední
0/10

Slova a jejich význam: Význam slov

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

Slova ve větách: střední

Kultura a hudba

Kultura a hudba

Pexeso: těžké

Jazyk a literatura

Jazyk a literatura

Pexeso: střední

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso: střední

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis naučných textů

České vynálezy

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Vtipy pokročilé

Pravopisné vtipy: lehké
0/33

Korektury textů ze života

Dopisy, žádosti, pracovní postupy

Korektor: střední
0/9

Korektury pokročilých textů

Diktáty k přijímačkám na SŠ

Korektor: střední
0/11
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence