Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky všechny: mix

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: souhlásky

Rozhodovačka: střední

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: samohlásky

Rozhodovačka: střední

Přejatá slova: mix

Přejatá slova: mix

Rozhodovačka: střední

Slovní druhy: Přídavná jména

Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Rozhodovačka: těžké

Složená přídavná jména

Složená přídavná jména

Rozhodovačka: střední

Slovní druhy: Zájmena

Určování zájmen

Určování zájmen

Rozbory: těžké

Skloňování zájmen týž, tentýž

Skloňování zájmen týž, tentýž

Vpisování: těžké

Slovní druhy: Příslovce

Druhy příslovcí

Druhy příslovcí

Otázky: střední

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Otázky: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Přívlastek volný a těsný

Rozhodovačka: střední

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky: střední

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí

Čárky v souvětí

Krok po kroku: střední

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: těžké

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky: střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Přímá a nepřímá řeč

Krok po kroku: střední

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Rozhodovačka: střední

Zkratky

Zkratky

Rozhodovačka: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: těžké

Tvoření slov

Tvoření slov

Otázky: střední

Tvoření slov

Rozřazovačka: střední

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Předmět (větný člen)

Předmět (větný člen)

Rozbory: těžké

Větné členy obecně

Harry Potter: větné členy

Rozbory: těžké

Simpsonovi

Rozbory: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Otázky: střední

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: těžké

Rozbory souvětí

Rozbory souvětí

Krok po kroku: střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: těžké

Synonyma: mix

Synonyma: mix

Otázky: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: těžké

Homonyma (slova souzvučná)

Homonyma těžší

Hádanky: střední
0/10

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slova zastaralá (archaismy)

Slova zastaralá (archaismy)

Otázky: střední

Slova zastaralá (archaismy)

Pexeso: střední

Slovenská slovíčka

Slovenská slovíčka

Pexeso: střední

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis naučných textů

České vynálezy

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Vtipy pokročilé

Pravopisné vtipy: lehké
0/33

Korektury textů ze života

Dopisy, žádosti, pracovní postupy

Korektor: střední
0/9

Korektury pokročilých textů

Diktáty k přijímačkám na SŠ

Korektor: střední
0/11

Literatura: Česká literatura

Hlavní díla české literatury

Hlavní díla české literatury

Rozhodovačka: lehké

Literatura: Jazykové a literární pojmy

Literární žánry

Literární žánry

Otázky: střední

Jazykové prostředky

Jazykové prostředky: určování ukázek

Otázky: střední

Jazykové a literární pojmy: mix

Jazykové a literární pojmy: mix

Pexeso: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence