Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a míru vlastností. Ve větách má nejčastěji funkci příslovečného určení.

Příklady příslovcí: brzy, rychle, nahoru, velmi, francouzsky, dopoledne, mdlo, krátce.

Rozlišujeme několik druhů příslovcí: místa, času, způsobu, příčiny a míry.

Příslovce odvozená od přídavných jmen můžeme stupňovat:

  1. základní stupeň (krásně)
  2. vyšší nebo nižší míra vlastnosti (krásněji)
  3. nejvyšší nebo nejnižší míra vlastnosti (nejkrásněji)

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Příslovce
Stupňování příslovcí   


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Příslovce
Druhy příslovcí   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Příslovce
Stupňování příslovcí   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Příslovce
Druhy příslovcí   


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Příslovce
Určování příslovcí


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Příslovce
      Druhy příslovcí
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence