Příslovce – 9. třída (9. ročník)

Vybrána třída: 9. třída (úzký výběr)


Nadřazené: Slovní druhy

Podtémata
Druhy příslovcí

Cvičení

Otázky

Kompletní výpis vysvětlení »

Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a míru vlastností. Ve větách má nejčastěji funkci příslovečného určení.

Příklady příslovcí: brzy, rychle, nahoru, velmi, francouzsky, dopoledne, mdlo, krátce.

Rozlišujeme několik druhů příslovcí: místa, času, způsobu, příčiny a míry.

Příslovce odvozená od přídavných jmen můžeme stupňovat:

  1. základní stupeň (krásně)
  2. vyšší nebo nižší míra vlastnosti (krásněji)
  3. nejvyšší nebo nejnižší míra vlastnosti (nejkrásněji)


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Příslovce
Druhy příslovcí   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence