Příslovce – 3. střední škola

Vybrána třída: 3. střední škola (široký výběr)


Nadřazené: Slovní druhy

Podtémata
Určování příslovcí
Druhy příslovcí

Kompletní výpis vysvětlení »

Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a míru vlastností. Ve větách má nejčastěji funkci příslovečného určení.

Příklady příslovcí: brzy, rychle, nahoru, velmi, francouzsky, dopoledne, mdlo, krátce.

Rozlišujeme několik druhů příslovcí: místa, času, způsobu, příčiny a míry.

Příslovce odvozená od přídavných jmen můžeme stupňovat:

  1. základní stupeň (krásně)
  2. vyšší nebo nižší míra vlastnosti (krásněji)
  3. nejvyšší nebo nejnižší míra vlastnosti (nejkrásněji)


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Příslovce
Druhy příslovcí   


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Příslovce
Určování příslovcí


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence