Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Čárky v souvětí


Čárky v souvětí

„V polovině 20. století se objevují plasty(,) které bleskurychle ovládly náš svět(,) a pokud se nepoučíme z dosavadního vývoje(,) mohly by jej nekontrolovaně zahltit.“Z kolika vět se souvětí skládá?ze 4ze 3Kolik je v souvětí vět hlavních a které to jsou?1: „v polovině 20. století se objevují plasty“2: „v polovině 20. století se objevují plasty“ a „a mohly by jej nekontrolovatelně zahltit“Ano, „a“ před „pokud“ patří vlastně ke druhé větě hlavní. Mezi 2 věty hlavní jsou vloženy 2 věty vedlejší. Co ze zjištění vyplývá?Věty hlavní oddělíme od vedlejších čárkami před „které“ a „mohli“.Čárka bude před „které“, ale před „mohli“ nebude.Zbývá nám vyřešit čárka před „a pokud“. Je věta „a pokud se nepoučíme z dosavadního vývoje“ stejného druhu jako „které bleskurychle ovládly náš svět“?anoneCo z toho vyplývá?Před „a pokud“ čárka nebude.Před „a pokud“ bude čárka.Proč, neoddělíme „a“ u „a pokud“ čárkou, když vlastně patří až k poslední větě?Za „a“ se nikdy čárka nepíše.Když jsou 2 spojovací výrazy vedle sebe, píšeme čárku jen před první z nich.Který konečný zápis věty je správný?„V polovině 20. století se objevují plasty, které bleskurychle ovládly náš svět, a pokud se nepoučíme z dosavadního vývoje, mohly by jej nekontrolovaně zahltit.“„V polovině 20. století se objevují plasty, které bleskurychle ovládly náš svět a pokud se nepoučíme z dosavadního vývoje, mohly by jej nekontrolovaně zahltit.“

Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.


Čárky v souvětí
Čárky v souvětí souřadném   
Čárky v souvětí podřadném   
Čárky v souvětí: věty vložené   
Čárky v souvětí s více větami   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence