Diktáty online – 6. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 6. (úzký výběr)


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix

Slovní druhy

Slovní druhy: mix
Skloňování a časování

Zápis a korektury textů

Zápis textů
Zápis příběhů
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Šavlozubý Karel

  arel to je dravá   elma, co zůstala nám věrná. U   axmiliana   smého na dvoře se zabydlela a od té doby ještě jeho snoubenka neodjela. Dokonce ani svatba nebyla, i když proslýchá se, že snoubenka by se moc ráda vzdálila. Inu,   rál   ax už není žádný   ekáč. Není divu, když společnost mu dělá jen stále plný pekáč. Jednou se však   uský   ar Ivan   vanovič zvaný   rozný rozhodl, že „tohle přece není možný!“ Vydal se na ten prokletý hrad. Ivan věřil, že šelmu přemůže a k nevěstě nové si tak pomůže. Přestože   nich   ázavský ho varoval, Ivan se nikde nezastavoval a hrrr na hrad. Tady nastal jasný zvrat. Jak Ivan   arla uviděl, lekl se, pak se se něco stalo a oba dva to dost sil stálo. Jak to všechno dopadlo, nikdo netuší.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do   anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět   slandská   ánev, teď   ermudy,   palačské   ohoří,   oloostrov   abrador a   aurentinská   ysočina. Teď letiště!“ Jako první se dostali k   iagarským   odopádům, pak k jezeru Ontario,   uronskému a   ořejšímu   ezeru. Svou pouť zakončili u jezera   ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho   ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že   ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře   och   ess.

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L   ska na l   sce četla l   rickou l   tanii svázanou l   kem. L   čila l   tost l   bezné L   ndy, která se zal   kala pláčem. Do jejích l   čidel totiž L   bor pol   čil past na myši. L   ndě přiskřípla mal   ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl   nice. Zdal   pak se vám také zdají takové sny?

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence