Pexeso – 7. třída (7. ročník)

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Vybrána třída: 7. třída (úzký výběr)

Slovní druhy

Podstatná jména
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Určování slovních druhů   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Slovní zásoba
Lidé
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Vlastnosti a popisy lidí
Předměty
Vlastnosti a popisy předmětů
Zájmy
Móda, společnost
Frazémy
Idiomy, ustálená spojení   
Slova: bonusy
Slovní hrátky a hádanky
Indicie barvy
Indicie čísla
Indicie ovoce, zelenina
Jak se správně jmenují?
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence