Pexeso – 1. střední škola

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Vybrána třída: 1. střední škola (široký výběr)

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Slovesa
Slovesný vzor   
Slovesa: mix

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)   
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma (slova protikladná)   
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Slovní zásoba
Lidé
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Lidé: mix
Předměty
Vlastnosti a popisy předmětů
Odborné pojmy
Kultura a umění
Bájné bytosti
Politika a historie
Jazyk a literatura   
Věda, medicína, technika
Slovní spojení
Frazémy
Přísloví   
Idiomy, ustálená spojení
Slova: bonusy
Slovní hrátky a hádanky
Indicie barvy
Indicie čísla
Indicie ovoce, zelenina
Jak se správně jmenují?
Slova zastaralá (archaismy)
Slovenská slovíčka
Latinské fráze
Nářečí: brněnský hantec
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence