Přívlastek shodný a neshodný


Větné členy Podmět a přísudek

Cvičení

Rozbory

Pro přívlastek platí:

 • Blíže určuje podstatné jméno.
 • Může být vyjádřen: podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, slovesem v infinitivu.
 • Ptáme se na něj: Jaký? Který? Čí? (Kvetoucí strom → jaký strom?)

Druhy přívlastku:

 1. Přívlastek shodný
  • Shoduje se s podstatným jménem v pádě, čísle a rodě,
  • většinou stojí před podstatným jménem,
  • často je vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou.
  • Příklady: Velký pes leze malým oknem. Naše kočka leze dírou. Tři čuníci jdou.
 2. Přívlastek neshodný
  • Neshoduje se s podstatným jménem ani v pádě, ani v čísle, ani v rodě,
  • obvykle stojí za podstatným jménem,
  • často je vyjádřen podstatným jménem nebo slovesem v infinitivu, někdy i příslovcem.
  • Příklady: Dostal jsem buchtu od babičky. Měl jsem chuť spát. Podívej se na ten obraz vlevo.

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Přívlastek shodný a neshodný   
Přívlastek shodný


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat