Přívlastek shodný a neshodný

umime.to/BXV


Stáhnout QR kód

Nadřazené Rozbory vět, stavba slov » Větné členy » Přívlastek shodný a neshodný
Předcházející Určování podmětu a přísudku
Navazující Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavekVětné členy obecněVedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobovéVedlejší věty předmětné a přívlastkové

Přívlastek blíže určuje podstatné jméno. Může být vyjádřen podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou nebo slovesem v infinitivu.

Ptáme se na něj: Jaký? Který? Čí? (Kvetoucí strom → jaký strom?)

Přívlastek shodný

Přívlastek shodný se shoduje s podstatným jménem v pádě, čísle a rodě. Většinou stojí před podstatným jménem, někdy ale může stát i za ním, např.: v odoborných názvech (kočka domácí, doba bronzová). Často je vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou.

Příklady: Velký pes leze malým oknem. Naše kočka leze dírou. Tři čuníci jdou.

Přívlastek neshodný

Přívlastek neshodný se při skloňování se nemění podle podstatného jména, které rozvíjí. Obvykle stojí za podstatným jménem, často je vyjádřen podstatným jménem nebo slovesem v infinitivu, někdy i příslovcem.

Tip: To, jestli se přívlastek s řídícím podst. jménem shoduje, se nejrychleji zjistí srovnáním 1. a 7. pádu (buchty od babičky, s buchtami od babičky).

Příklady: Dostal jsem buchtu od babičky. Měl jsem chuť spát. Podívej se na ten obraz vlevo.

Postup při určování přívlastku

 1. Najdeme si ve větě všechna podstatná jména ve větě.
 2. Podíváme se, zda je některé slovo blíže určuje.
 3. Zjistíme jejich druh.

Řešený příklad: Michalovo rozhodnutí pomoct babičce bylo dobré.

 1. Najdeme si ve větě všechna podstatná jména: rozhodnutí, babičce
 2. Podíváme se, zda je některé slovo blíže určuje:
  • Jaké/čí rozhodnutí? Michalovo.
  • Jaké Michalovo rozhodnutí? pomoct
  • Slovo babičce není rozvito.
 3. Slova, která rozvíjejí rozhodnutí jsou tedy přívlastky. Zjistíme jejich druh.
  • Michalovo rozhodnutí, bez Michalova rozhodnutí, s Michalovým rozhodnutím → tvary přívlastku se při skloňování mění → přívlastek shodný
  • rozhodnutí pomoct, bez rozhodnutí pomoct, s rozhodnutím pomoct → tvary přívlastku se při skloňování nemění → přívlastek neshodný

Řešený příklad: Tetička z Pardubic mě znala jako své boty.

 1. Najdeme si ve větě všechna podstatná jména: tetička, Pardubic, boty
 2. Podíváme se, zda je některé slovo blíže určuje:
  • Jaká tetička? z Pardubic.
  • Jaké boty? své
  • Slovo Pardubic rozvíjí slovo tetička.
 3. Slova, která rozvíjejí slova tetička a boty jsou tedy přívlastky. Zjistíme jejich druh.
  • tetička z Pardubic, bez tetičky z Pardubic, s tetičkou z Pardubic → tvary slova tetička se mění, ale z Pardubic zůstává stejné → přívlastek neshodný
  • své boty, bez svých bot, se svými botami → tvary slova boty i přívlastku své se při skloňování mění → přívlastek shodný

    

Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Přívlastek shodný a neshodný   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Přívlastek shodný a neshodný   


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Přívlastek shodný a neshodný   


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Přívlastek shodný a neshodný   
Přívlastek shodný


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence