Slovní druhy

Podstatná jména
Určování podstatných jmen   
Přídavná jména
Určování přídavných jmen   
Zájmena
Určování zájmen
Číslovky
Určování číslovek   
Slovesa
Určování sloves   
Příslovce
Určování příslovcí
Předložky
Určování předložek
Určování slovních druhů   
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Určování kořene slova   
Určování předpony slova   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence