Psaní velkých písmen patří k náročným oblastem pravopisu, protože neexistují jednoduchá pravidla pro všechny případy.

Psaní velkých písmen vychází z dlouholetých tradic a nemá nutně jasnou logiku. Například obyvatelská jména se píšou s velkým písmenem (Brňan, Francouzka), ale označení příslušníků politických stran se píše s malým písmenem (lidovec, komunista). Změna v pravidlech často závisí na detailech, například jiná pravidla platí pro ulice a pro sídliště. Někdy také závisí na kontextu. Například musíme vědět, zda mluvíme o židech jako o příslušnících vyznání, nebo o Židech jako o příslušnících národa.

Protože pravidel pro psaní velkých písmen je celá řada, je procvičování na Umíme rozděleno do menších skupin:

 • Začátek věty
  • úplné základy ohledně psaní velkých písmen na začátku věty
  • Sova umí létat. Bude pršet.
 • Vlastní jména
  • základní rozlišování vlastních a obecných jmen
  • Jana, pes, Alík, tatínek, Praha, princezna
 • Lidé, jména
  • pravidla týkající se psaní jmen, pohádkových bytostí, králů, mazlíčků, povolání, funkcí, titulů a odvozených přídavných jmen
  • Maková panenka, Kamilova čepice, prezident, Božena Němcová, Duch svatý
 • Národy, skupiny osob
  • pravidla týkající se národností, rodů, obyvatel a příslušníků různých skupin
  • Habsburkové, Němka, Pražan, indián, katolík, lidovec
 • Instituce, organizace
  • pravidla týkající se úřadů, organizací, institucí, škol, …
  • Evropská unie, Střední průmyslová škola Třebíč, policie, hotel Bílá lilie
 • Dny, období, události
  • pravidla týkající se psaní dnů v roce, období, dějinných událostí
  • Velikonoce, Štědký den, čtvrtek, první světová válka
 • Geografie, příroda, vesmír
  • pravidla týkající se pohoří, řek, moří, hvězd, planet, …
  • Krkonoše, Vysoké Tatry, francouzské Alpy, Jupiter, jitřenka
 • Státy, oblasti
  • pravidla týkající se států, světadílů, světových stran, …
  • Francie, Česká republika, jižní Evropa, země větrných mlýnů
 • Města, části měst, ulice
  • pravidla týkající se měst, obcí, městských částí, ulic, náměstí, sídlišť, …
  • Nové Město na Moravě, ulice Panská, Na Výsluní, Sídliště Míru, Praha-západ
 • Budovy, stavby
  • pravidla týkající se budov, domů, divadel, kostelů, hradů, zámků, …
  • restaurace U Lípy, kaple sv. Kříže, stanice Hlavní nádraží

Velká písmena: základy

Přejít ke cvičením na toto téma »

Úplné základy správného použití velkých a malých písmen: psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech.

Velká písmena a začátek věty

Přejít ke cvičením na toto téma »

Správné psaní velkých a malých písmen není v češtině jednoduché. Základní pravidlo ale není složité. Vždy píšeme velké písmeno na začátku věty, zatímco u ostatních slov používáme malá písmena.

I u dalších slov věty někdy píšeme velká písmena, například pokud jde o jména. To si ale procvičíme až později. Tady máme jednoduchá cvičení jen na správné rozlišování začátku věty.

Velká písmena a vlastní jména

Přejít ke cvičením na toto téma »

Psaní velkých a malých písmen uprostřed věty se v češtině řídí řadou docela složitých pravidel. Základní pravidlo spočívá v rozlišování jmen vlastních a obecných.

Vlastní jména označují určitou osobu, zvíře, věc. Píšeme je velkým písmenem. Příklady: Petr, Alík, Praha, Slovensko.

Obecná jména se nevztahují k určité jedné osobě, zvířeti, věci, ale označují je obecně. Píšeme je malým písmenem. Příklady: člověk, pes, ulice, pohoří.

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Přejít ke cvičením na toto téma »

Procvičování správného psaní velkých písmen je rozsáhlé téma, které máme pro přehlednost rozdělené do více sekcí. V této se sekci se zaměřujeme na slova související s lidmi, organizacemi a s časovými obdobími. Další skupina se pak zaměřuje na místa.

téma příklady
Lidé, jména Jana, Maková panenka, prezident, Božena Němcová, Duch svatý
Národy, skupiny osob Habsburkové, Němka, Pražan, indián, katolík, lidovec
Instituce, organizace Evropská unie, Střední průmyslová škola Třebíč, policie, hotel Bílá lilie
Dny, období, události Velikonoce, Štědký den, čtvrtek, první světová válka

Velká písmena: lidé, jména

Přejít ke cvičením na toto téma »

S velkým písmenem píšeme:

 • jména osob a domácích mazlíčků: Jan Amos Komenský, Bětka, Božena Němcová, Karel Čtvrtý (Karel IV.), pes Rexík, kočka Míca
 • přezdívky: Učitel národů, Filip IV. Sličný, Lucka přezdívaná Vlaštovka
 • jména náboženských a mytologických postav: Ježíš, Buddha, Alláh, Duch svatý, Panna Marie, svatý Vojtěch, Pallas Athéna, Zeus
 • jména pohádkových bytostí: Maková panenka, motýl Emanuel, kačer Donald, děd Vševěd, indián Kulový blesk
 • staré tradiční oslovení králů, církevních a jiných hodnostářů: Magnificence, Jeho Excelence, Vaše Veličenstvo, Ctihodnosti
 • přídavná jména přivlastňovací odvozená od jmen osob/mazlíčků: Pepův úkol, Marcelina práce, Kamilova čepice, Petřiny bačkory

S malým písmenem píšeme:

 • povolání: malíř, prezident, popelář, chirurg, student
 • funkce: generální ředitel, ministr zahraničí, státní zástupce
 • šlechtické tituly: kníže, hrabě, vévoda, král, korunní princ, car
 • pojmenování s přeneseným významem: Ten náš einstein zase něco vymyslel. Má alzheimera. Ty jsi ale matěj! Skočil trojitého salchowa.
 • přídavná jména utvořená od jmen osob pomocí přípony -ský, -ovský (a podobné): alžbětinská doba, viktoriánská Anglie, čapkovský styl psaní

Velká písmena: národy, skupiny osob

Přejít ke cvičením na toto téma »

Velké písmeno

 • názvy rodů
  Habsburkové, Stuartovci, rodina Makovských, Drahošovi, Lucemburkové, Slavníkovci
 • příslušníci národnosti
  Němec, Čech, Australanka, Britové, Peruánec, Francouzka
 • obyvatelé měst/krajů/zemí/světadílů či jejich částí
  Ostravan, Pražan, Brňáci, Slezané, Moravané, Polabané, Litoměřičtí, Českobudějovičtí, Evropanka, Asiat, Američané, Středočeši, Jihoevropané.

Malé písmeno

 • příslušníci antropologických skupin
  černoch, běloch, rudoch, mulat, indián
 • příslušníci náboženských vyznání a mnišských řádů
  katolička, muslim, žid, svědek Jehovův, františkán, karmelitán, hinduista
 • členové politických stran, zájmových nebo názorových skupin
  lidovci, ekologičtí aktivisté, sociální demokrat, sparťan, slávisté, sokol, orlové, trampové, pravičák, husita, fašisté, skautka, rover, hippie.

Záludné případy

 • Eskymák se píše s velkým písmenem (na rozdíl třeba od indiána).
 • U slov s předponami „pro-“, „ne-“, „ultra-“ se psaní velkého písmena řídí podle základového slova.
  Evropan s velkým E, proto Proevropan s velkým P, ale komunista s malým k, proto ultrakomunista s malým u.

Velká písmena: instituce, organizace

Přejít ke cvičením na toto téma »

S velkým písmenem píšeme:

 • oficiální názvy úřadů a institucí: Evropská unie, Evropský parlament, Parlament ČR, Strana zelených, Národní knihovna, Magistrát hlavního města Prahy
 • oficiální názvy velvyslanectví, které zní vždy Velvyslanectví + oficiální název státu: Velvyslanectví Polské republiky, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
 • oficiální názvy ministerstev: Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo vnitra
 • oficiální názvy škol a fakult: Střední průmyslová škola Třebíč, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • názvy hotelů a restaurací: hotel Modrá hvězda, penzion U Beránků
 • oficiální názvy divadel: Mahenovo divadlo, Divadlo Ungelt, Divadlo na Vinohradech, Divadlo v Celetné, Dejvické divadlo

U víceslovných názvů hotelů, restaurací či divadel platí, že pokud název obsahuje předložku + další slova, píše se s velkým písmenem předložka i slovo po ní následující: restaurace Pod Lampou, hotel U Hladového pocestného.

Mnohdy je nutné si dohledat, jak zní oficiální název (např. u nakladatelství, divadel).

S malým písmenem se píší:

 • obecné názvy institucí a orgánů: policie, gymnázium
 • obecné názvy restaurace, hotel, divadlo, pokud nejsou součástí oficiálního názvu: hotel Bílá lilie, restaurace Pod Kopcem
 • neoficiální názvy velvyslanectví: francouzské velvyslanectví, slovenská ambasáda, portugalská ambasáda, španělské velvyslanectví
 • obecná označení škol a fakult: teologická fakulta, přírodovědecká fakulta, střední škola, ekonomka, učiliště.

Pozor, některá obecná pojmenování se mohou používat i jako součást oficiálního názvu. Všimněte si následujících rozdílů v použití velkých písmen:

 • policie vs. Policie ČR
 • armáda vs. Armáda ČR
 • ministerstvo financí (zde jde o to, čím se ministerstvo zabývá) vs. Ministerstvo financí (zde jde o oficiální název)
 • obecní úřad vs. Obecní úřad Malá Víska
 • základní škola vs. Základní škola Kadaň
 • filozofická fakulta (jde o druh/zaměření fakulty) vs. Filozofická fakulta Univerzity Palackého (jde o konkrétní fakultu).

Velká písmena: dny, období, události

Přejít ke cvičením na toto téma »

S velkým písmenem píšeme:

 • názvy (státních) svátků a významných dnů: Vánoce, Velikonoce, Štědrý den, Památka zesnulých, Den dětí, Den české státnosti, Mezinárodní den žen, Den díkůvzdání
 • některé další významné dějinné události (pro ty ale jednotné pravidlo neexistuje): Velká francouzská revoluce, Květnová revoluce.

S malým písmenem píšeme:

 • názvy období: podzim, advent, velikonoční svátky, masopust, babí léto
 • názvy dní: pondělí, neděle, státní svátek, sabat
 • názvy měsíců: leden, březen, září, ramadán
 • války: napoleonské války, první světová válka, válka růží, stoletá válka
 • obrazně pojmenované události a historické skutečnosti: sametová revoluce, pražské jaro (1968), železná opona
 • některé další dějinné události: první republika (ČSR), národní obrození, mnichovská dohoda, vestfálský mír.

Pozor, v některých spojeních velké písmeno mění význam. Všimněte si následujících rozdílů v použití velkých písmen:

 • nový rok (ve významu celý rok) vs. Nový rok (1. ledna)
 • pražské jaro (události na jaře 1968) vs. Pražské jaro (každoročně pořádaný hudební festival).

Procvičování správného psaní velkých písmen je rozsáhlé téma, které máme pro přehlednost rozdělené do více sekcí. V této se sekci se zaměřujeme na slova související s různými místy.

téma příklady
Geografie, příroda, vesmír Krkonoše, Vysoké Tatry, francouzské Alpy, Jupiter, jitřenka
Státy, oblasti Francie, Česká republika, jižní Evropa, země větrných mlýnů
Města, části měst, ulice Nové Město na Moravě, ulice Panská, Na Výsluní, Sídliště Míru, Praha-západ
Budovy, stavby restaurace U Lípy, kaple sv. Kříže, stanice Hlavní nádraží

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Přejít ke cvičením na toto téma »

Velké písmeno píšeme:

 • v jednoslovných názvech řek, vodních ploch, pohoří, vrcholů: Amazonka, Krkonoše, Pyreneje, přehrada Slapy, Viktoriino jezero
 • v dvouslovných názvech:

  • jen na začátku, pokud jako druhé následuje obecné pojmenování: Čertovo jezero, Novohradské hory, Moravský kras, Labský důl, Lysá hora, Rudé moře, Apeninský poloostrov
  • u obou slov, pokud následuje jméno vlastní: Moravskoslezské Beskydy, Divoká Orlice, Bílé Karpaty, Julské Alpy, Vysoké Tatry
 • ve víceslovných pojmenováních:

  • pokud jde o rozšíření existujícího dvouslovného pojmenování: Velké Medvědí jezero.
 • v názvech planet, hvězd, souhvězdí a galaxií: Mléčná dráha, Velký vůz, Severní koruna, Polárka, Saturn
 • v názvech znamení zvěrokruhu: Kozoroh, Lev, Střelec.

S malým písmenem píšeme:

 • přídavné jméno, které není součástí oficiálního názvu: francouzské Alpy (jde o Alpy na území Francie), italské pláže
 • obecná pojmenování: jezero, řeka, moře, oceán, hora, ostrov, mys…
 • obrazná pojmenování hvězd/planet: jitřenka, večernice, létavice.

Pozor, v některých spojeních velké písmeno mění význam. Všimněte si následujících rozdílů v použití velkých písmen:

 • země (půda) vs. Země (planeta)
 • slunce (to, co svítí na obloze/počasí) vs. Slunce (hvězda)
 • měsíc (kalendářní měsíc/to, co svítí na obloze) vs. Měsíc (ten, který obíhá kolem Země).

Velká písmena: státy, oblasti

Přejít ke cvičením na toto téma »

S velkým písmenem píšeme:

 • názvy států: Francie, Rakousko, Maďarsko, Lotyšsko, Lucembursko, Severní Karolína, Jižní Korea, Saúdská Arábie
 • názvy světadílů: Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika, Asie, Austrálie
 • názvy oblastí: Podyjí, Podkrkonoší, Orlickoústecko, Českobudějovicko, Šluknovsko, Pošumaví.

S malým písmenem píšeme:

 • slovo republika/království/emirát v názvech států: Česká republika, Švédské království, Spolková republika Německo, Spojené arabské emiráty
 • názvy světových stran, pokud netvoří součást oficiálního názvu: jižní Evropa, severní Afrika, východní Čechy, na západ od Řecka
 • přezdívková pojmenování označující státy: země větrných mlýnů (Nizozemí), země vycházejícího slunce (Japonsko).

Velká písmena: města, části měst, ulice

Přejít ke cvičením na toto téma »

S velkým písmenem píšeme:

 • názvy obcí (u víceslovných je každé slovo kromě předložky s velkým písmenem): Letohrad, Nové Město na Moravě, Třebechovice pod Orebem, Moravský Krumlov
 • názvy ulic (pokud název začíná předložkou, píšeme s velkým písmenem i první slovo po předložce): ulice Panská, Na Výsluní, Ke Starému mlýnu, U Školy
 • názvy městských čtvrtí (u víceslovných názvů se píší s velkým písmenem všechna slova): Malá Strana, Černý Most, Horní Heršpice, Nový Lískovec, Slezské Předměstí
 • názvy sídlišť:

  • slovo sídliště není součást oficiálního názvu (všechna slova píšeme s velkým písmenem kromě slova sídliště): sídliště Červený Vrch, sídliště Chánov
  • slovo sídliště je součástí názvu (vždy, když za slovem sídliště následuje slovo ve 2. pádu): Sídliště Antala Staška, Sídliště Míru.

S malým písmenem píšeme:

 • výraz alej nebo sad v názvech sadů/alejí (sad Svobody, Riegerovy sady, alej Na Příčnici)
 • obecná pojmenování městská část, město a venkov: městská část Praha 13, Ostrava-město, Brno-venkov
 • světové strany v názvech správních celků (okresů, městských částí): Brno-střed, Praha-východ, Praha-západ, Bohumín-sever.

Velká písmena: budovy, stavby

Přejít ke cvičením na toto téma »

S velkým písmenem píšeme:

 • názvy významných budov: Staroměstská radnice, Pražský hrad, Sázavský klášter, Prašná brána, Chrám sv. Víta
 • názvy hotelů a restaurací: hotel Modrá hvězda, restaurace U Lípy
 • názvy domů: dům U Dvou slunců
 • oficiální názvy divadel: Mahenovo divadlo, Divadlo Ungelt, Divadlo na Vinohradech, Divadlo v Celetné, Dejvické divadlo
 • názvy zastávek MHD: stanice Hlavní nádraží, Radnice Řepy, Domov důchodců, Náměstí Bratří Synků.

S malým písmenem zůstávají:

 • obecná pojmenování: dům, restaurace, hotel, chrám…
 • názvy kostelů, bazilik a kaplí: chrám sv. Barbory, bazilika sv. Petra, kaple sv. Kříže
 • názvy klášterů popisující, kterému řádu klášter patří: františkánský klášter, dominikánský klášter
 • výrazy zámek/hrad: hrad Karlštejn, náchodský zámek, zámek Opočno, zámek Litomyšl
 • názvy železničních stanic a zastávek meziměstských autobusů: železniční stanice Praha hlavní nádraží; Velké Opatovice, sídliště; Litomyšl, zámek.

Pozor, v některých spojeních velké písmeno mění význam. Všimněte si následujících rozdílů v použití velkých písmen:

 • hrad (jakýkoliv hrad) vs. Hrad (Pražský hrad)
 • hlavní nádraží (železniční stanice) vs. Hlavní nádraží (zastávka MHD)
 • náměstí Bratří Synků (název náměstí) vs. Náměstí Bratří Synků (zastávka MHD).
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence