Téma
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 1 / 1
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 2 / 5
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 0 / 1
Podobně znějící: Psaní ě 1 / 1
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 1 / 7
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 4
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 1
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 3 / 15
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 15 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 0 / 6
Slovní druhy: Zájmena 0 / 7
Slovní druhy: Číslovky 0 / 3
Slovní druhy: Slovesa 2 / 16 0 / 14
Slovní druhy: Příslovce 0 / 3
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 4
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 3 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 5
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 2
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 2 / 14
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 11
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 8
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 4 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 22
Slova a jejich význam: Frazémy 0 / 4
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 9 82 / 300
Čtení: Čtení textů 9 / 210
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 0 / 60
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 570

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: střední

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Psaní mě/mně ve slově

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Rozhodovačka: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence