Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 1 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 4 / 8
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 2 / 11
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 1 / 1
Podobně znějící: Psaní ě 1 / 3
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 1 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 1 / 6
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 2
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 3 / 17
Velká písmena: Velká písmena: místa 2 / 21 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 8
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 2
Slovní druhy: Zájmena 0 / 8
Slovní druhy: Číslovky 0 / 3
Slovní druhy: Slovesa 2 / 18 0 / 14
Slovní druhy: Příslovce 0 / 6
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 4
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 4 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 10
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 2 / 25
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 18
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 8
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 27 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 44 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 9
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 10 82 / 300
Čtení: Čtení textů 5 / 258
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 0 / 60
Zápis a korektury textů: Korektury textů 3 / 567
Literatura: Česká literatura 0 / 12
Literatura: Světová literatura 0 / 11
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 15 3 / 15

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Rozhodovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: střední

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Diktáty online: střední

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka: lehké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online: střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka: střední

Velká písmena: budovy, stavby

Diktáty online: střední

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka: těžké

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: mix místa

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: mix místa

Roboti: lehké
0

Slovní druhy: Přídavná jména

Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Rozhodovačka: těžké

Složená přídavná jména

Složená přídavná jména

Rozhodovačka: střední

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: podstatná jména

Otázky: střední

Synonyma: podstatná jména

Otázky: těžké

Synonyma: podstatná jména

Pexeso: střední

Synonyma: podstatná jména

Pexeso: těžké

Synonyma: slovesa

Synonyma: slovesa

Otázky: střední

Synonyma: slovesa

Pexeso: střední

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: střední

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: těžké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: střední

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: těžké

Synonyma: mix

Synonyma: mix

Otázky: střední

Synonyma: mix

Otázky: těžké

Synonyma: mix

Slova ve větách: střední

Synonyma: mix

Slova ve větách: těžké

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: podstatná jména

Otázky: střední

Antonyma: podstatná jména

Otázky: těžké

Antonyma: podstatná jména

Pexeso: těžké

Antonyma: slovesa

Antonyma: slovesa

Pexeso: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky: těžké

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: střední

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Pexeso: těžké

Antonyma: mix

Antonyma: mix

Otázky: střední

Antonyma: mix

Otázky: těžké

Antonyma: mix

Slova ve větách: střední

Antonyma: mix

Slova ve větách: těžké

Homonyma (slova souzvučná)

Homonyma těžší

Hádanky: střední
0/10

Slovní analogie

Slovní analogie

Rozhodovačka: střední

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: lehké

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: střední

Rodinné příběhy

Čtení s porozuměním: lehké
0/4

Povolání

Povolání

Rozhodovačka: střední

Povolání

Otázky: střední

Tituly, hodnosti

Tituly, hodnosti

Otázky: střední

Tituly, hodnosti

Otázky: těžké

Charakteristiky osob

Charakteristiky osob

Rozhodovačka: střední

Charakteristiky osob

Otázky: lehké

Charakteristiky osob

Otázky: střední

Charakteristiky osob

Otázky: těžké

Pocity, nálady, vlastnosti

Pocity, nálady, vlastnosti

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Slova ve větách: těžké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Rozhodovačka: střední

Lidé: mix

Lidé: mix

Pexeso: střední

Lidé: mix

Pexeso: těžké

Lidé: mix

Slova ve větách: střední

Lidé: mix

Slova ve větách: těžké

Nářadí

Nářadí

Otázky: lehké

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy předmětů

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky: střední

Předměty: mix

Předměty: mix

Slova ve větách: střední

Sport

Sportovní pojmy (popis)

Otázky: střední

Sport

Slova ve větách: střední

Rukodělné práce

Rukodělné práce

Rozhodovačka: střední

Móda, společnost

Móda, společnost

Slova ve větách: střední

Cestování, turistika

Cestování, turistika

Otázky: lehké

Dům, části domu, nábytek

Dům, části domu, nábytek

Otázky: střední

Kultura a umění

Bájné bytosti

Pexeso: těžké

Kultura a umění

Pexeso: těžké

Kultura a umění

Slova ve větách: těžké

Politika a historie

Politika a historie

Pexeso: střední

Politika a historie

Slova ve větách: těžké

Ekonomika

Ekonomika

Slova ve větách: těžké

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

Pexeso: těžké

Přídavná jména: popis světa, věda

Přídavná jména: popis světa, věda

Slova ve větách: těžké

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: lehké

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: střední

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: těžké

Slovní spojení

Slovní spojení

Pexeso: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence