Přejatá slova: samohlásky


Nadřazené téma: Přejatá slova

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaTýmovkaZávody

Zde neexistují jednoduchá pravidla. Vysvětlíme si alespoň tedy rozdíl mezi častými předponami:

  • latinské dis- = české roz-/ne- (disharmonie = nesoulad)
  • řecké dys- = zeslabení, porucha (dyslexie = porucha schopnosti číst)
  • poly = mnoho
  • sym/syn = spolu, s

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Přejatá slova: samohlásky   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Přejatá slova: samohlásky   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Přejatá slova: samohlásky   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM