Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...


Nadřazené téma: Skloňování, časování, slovotvorba

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaVpisováníTýmovkaZávody

Zájmeno JEJÍ se skloňuje podle JARNÍ.


Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
Skloňování zájmena jenž

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM