Větné členy


Rozbory vět, stavba slov

Podtémata
Podmět a přísudek Více 
Předmět (větný člen) Více 
Přívlastek shodný a neshodný Více 
Příslovečné určení Více 
Doplněk Více 
Větné členy obecně

Úvod

Větný člen může být tvořen jedním slovem, někdy ho ale může tvořit i spojení více slov. Větné členy dělíme na základní a rozvíjející.

Základní větné členy

Představují jádro informace (to nejdůležitější a nejzákladnější ze sdělení) ve větě. Řadí se mezi ně: podmět a přísudek.

 1. Podmět
  • Je vždy v 1. pádě.
  • Ptáme se na něj: Kdo, co?
  • Př.: Na stromě rostou jablka. Kdo, co roste na stromě? Jablka.
 2. Přísudek
  • Vyjadřuje činnost nebo stav podmětu.
  • Ptáme se na něj: Co dělá podmět?
  • Př.: Na stromě rostou jablka. Co dělají jablka? Rostou.

Rozvíjející větné členy

Jsou vždy závislé na jiném členu věty. Řadí se mezi ně: přívlastek, předmět, příslověčné určení a doplněk.

 1. Přívlastek
  • Blíže určuje podstatné jméno.
  • Ptáme se na něj: Jaký? Který? Čí?
  • Př.: kvetoucí strom (Jaký strom?), cesta domů (Jaká cesta?), babiččiny buchty (Čí buchty?).
 2. Předmět
  • Doplňuje sloveso nebo přídavné jméno.
  • Ptáme se na něj: všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu.
  • Př.: Markéta utrhla ze stromu jablko. Koho, co utrhla Markéta? Jablko (předmět ve 4. pádě).
 3. Příslovečné určení
  • Vyjadřuje okolnosti děje nebo stavu.
  • Ptáme se na něj: Kde? Kdy? Jak? Proč? Za jakým účelem? Z jaké příčiny? Za jakých podmínek? atd.
  • Př.: V létě na stromě rostla jablka. Kdy na stromě rostla jablka? V létě. Kde rostla v létě jablka? Na stromě.
 4. Doplněk
  • Závisí na 2 členech: na podstatném jméně (případně zájmeně) a na slovesu.
  • Ptáme se na něj: Jaký? Jako kdo? Jako co? Jak? Kým, čím? atd.
  • Př.: Nechal limonádu nedopitou. Jaká byla limonáda? Nedopitá. Jak ji nechal? Nedopitou.

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Větné členy
Podmět a přísudek   
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Přívlastek shodný
Příslovečné určení   
Doplněk   
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Vinnetou
Narnie
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM