Diktáty online – 3. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po M   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ukázky

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B   zonka napekla povidlové buchty. B   zoní mláďata se o ně b   la. B   zonek B   voj zb   lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb   ral tedy drob   nky a vylezl s nimi na bab   ku. Zb   tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob   vého b   zona museli sundávat z bab   ky hasiči.

Různé výskyty I/Y

Příběh čokolády

Kdyb   ste dnes v supermarketu nenašl   čokoládu, asi b   vás to dost překvap   lo. Ale v   te, odkud se tato pochutina vzala? Čokoláda se v   rábí z kakaov   ch bobů a pocház   z Jižní Ameriky. Kakaové bob   byl   kdysi velmi cenné a staré civ   lizace Olméků, Aztéků a Mayů je používal   jako platidlo. Aztékové bob   považoval   za dar od bohů, proto z nich připravoval   posvátné nápoje, které mohl   pít pouze v   volení během r   tuálních obřadů. Tehdejší čokoládov   nápoj se však od dnešní horké čokolády podstatně l   šil. To na vlastní kůži zakus   l i Hernán Cortés, jeden ze španělských dob   vatelů Amer   ky, když se s obl   beným nápojem domorodců poprvé seznám   l na dvoře aztéckého vládce Moctezum   . Samotný Moctezuma prý dokázal denně vyp   t až 40 šálků tohoto nápoje, do nějž Aztékové přidával   i vanilku, ch   lli a pepř. Hořkokyselé pití Cortésovu zmlsanému jaz   čku vůbec nelahodilo. Byl zv   klý sladit. Přim   chal tedy do něj včel   med. Takto v   lepšený nápoj si rázem zam   loval a svůj vým   sl pak rozšířil do Evrop   .

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem   sl se zam   loval do sousedky Dom   niky. Dlouho přem   šlel, zda ji vzít na projížďku na pram   ci, sm   čcový koncert nebo m   strovství v dom   nu. Nakonec vym   slel piknik na m   tince. Důkladně ze sebe m   dlem sm   l špínu a nachystal m   su s jídlem. Za stm   vání na jejich sm   sly útočila spousta barev. Za stromem se m   hl roztom   lý m   val. Nem   lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m   ši!

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence