Diktáty online – 3. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 3. (široký výběr)


Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ukázky

Různé výskyty I/Y

Příběh čokolády

Kdyb   ste dnes v supermarketu nenašl   čokoládu, asi b   vás to dost překvap   lo. Ale v   te, odkud se tato pochutina vzala? Čokoláda se v   rábí z kakaov   ch bobů a pocház   z Jižní Ameriky. Kakaové bob   byl   kdysi velmi cenné a staré civ   lizace Olméků, Aztéků a Mayů je používal   jako platidlo. Aztékové bob   považoval   za dar od bohů, proto z nich připravoval   posvátné nápoje, které mohl   pít pouze v   volení během r   tuálních obřadů. Tehdejší čokoládov   nápoj se však od dnešní horké čokolády podstatně l   šil. To na vlastní kůži zakus   l i Hernán Cortés, jeden ze španělských dob   vatelů Amer   ky, když se s obl   beným nápojem domorodců poprvé seznám   l na dvoře aztéckého vládce Moctezum   . Samotný Moctezuma prý dokázal denně vyp   t až 40 šálků tohoto nápoje, do nějž Aztékové přidával   i vanilku, ch   lli a pepř. Hořkokyselé pití Cortésovu zmlsanému jaz   čku vůbec nelahodilo. Byl zv   klý sladit. Přim   chal tedy do něj včel   med. Takto v   lepšený nápoj si rázem zam   loval a svůj vým   sl pak rozšířil do Evrop   .

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M   sionář m   dlinkové sekty vyjel do Dolom   t. Pro své cesty m   val vždy jen krátký lim   t. Jeho m   se spočívala v tom, co měli lidi v m   se. Chtěl je začít krm   t m   dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M   dlo tělo i duši nám vym   je. Avšak jisté je, že jen kat M   dlář tuto kúru přežije.

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B   týšky bab   ce b   linkářka právě vyb   lila své b   dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob   tčí hlavu. Pozvala totiž Zb   ška. Hodiny právě odb   jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab   ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob   tka rozb   l okno. Z oběda nezb   lo nic a z okenního skla také ne.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence