3

Diktáty online – 3. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 3. (široký výběr)


Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ukázky

Různé výskyty I/Y

Svéhlavé vozidlo

El   šku a Kub   ka vzali prarodiče na v   let. Bab   čka s dědečkem se pro ně stav   li přesně ve čtyř   . Dny už se krátil   , ale světla b   lo stále ještě dost. Nastoup   li do dědečkova f   alového vozidla a zam   řili pryč z města. Chtěli se podívat do bl   zkého les   ka a nasb   rat barevné l   sty nebo jehl   čnaté větvičky. Strom   se pomalu začaly hal   t do tm   . Byl čas jít zpět k autu. Klop   tali po kl   katé cestičce až na okraj lesa. Auto však nev   děli. Ujistili se, že jsou na správném m   stě. Byli. Jen auto se přemístilo. Sjelo z malého kopečku a zastav   lo se o strom. Hlavně, že ho našli!

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam   ndrákovaní lidé si o něm m   sleli, že neum   do pěti napočítat. Takovým by M   lan řekl: „Vlezte m   na záda.“ Nejen, že se jeho m   sl dovedla rozdm   chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m   stických naukách, jako třeba o alchym   i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým   k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m   str, na hlem   ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m   š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m   krobiology o sm   slu jejich výzkumu. Ani m   lion argumentů by ho neodradilo od jeho m   se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm   z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm   sl jako vysvětlovat m   lované osobě, proč ji zam   káte večer doma, když jdete sam   hrát karty.

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B   týšky bab   ce b   linkářka právě vyb   lila své b   dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob   tčí hlavu. Pozvala totiž Zb   ška. Hodiny právě odb   jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab   ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob   tka rozb   l okno. Z oběda nezb   lo nic a z okenního skla také ne.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence