Krok po kroku – 7. třída (7. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 7. třída (úzký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek
Druhy přísudku   
Přívlastek shodný a neshodný   

Ukázky

Vedlejší věty podmětné a předmětné

„Snad bylo dobře, že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Jak zní přísudek v první větě?„bylo dobře“„bylo“Určete podmět v první větě:V první větě je podmět nevyjádřený.V první větě podmět není.Jak zní přísudek v druhé větě?„nechtěli“„nechtěli si popovídat“V souvětí jsou dva přísudky, z kolika vět se souvětí skládá?ze dvou větze tří větVyberte vhodnou otázku, na kterou bude možné odpovědět jednou z vět souvětí:Jak si se mnou nechtěli popovídat?Kdo, co snad bylo dobře?Která z vět je hlavní? (Je to ta věta, která je součástí otázky.)„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“„Snad bylo dobře...“Která z vět je vedlejší? (Je to ta věta, kterou jsme odpovídali na otázku.)„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“„Snad bylo dobře...“Na vedlejší větu jsme se ptali prvním pádem kdo, co. O jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáVyberte vhodný graf souvětí:

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

„Představovala jsem si, že přesně tohle dělá lev v londýnské ZOO.“Vyberte přísudek z první věty:„představovala“„představovala jsem si“Vyberte přísudek z druhé věty:„dělá“„tohle dělá“V souvětí jsou 2 přísudky, kolik vět má souvětí?23Jak se zeptáte na vedlejší větu?Koho, co jsem si představovala?Kde jsem si představovala?Pádovou otázkou jinou než prvním pádem se ptáme na:předmětpodmětVedlejší věta je proto věta:předmětnápodmětnáVyberte z nabídky správný graf souvětí:

Shoda přísudku s podmětem

„Klára, Pavel a jejich štěně často chodil_ na procházky.“Kdo, co často chodil_ na procházky?Klára a PavelKlára, Pavel a štěněV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoKteré i/y tím pádem bude v přísudku?iy
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence