Rozbory – 4. třída

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Předmět (větný člen) | střední
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Dělení slov na slabiky   
Určování kořene   
Určování předpony   
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací   

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování podstatných jmen   
Určování přídavných jmen  Nový obsah   
Určování zájmen  Nový obsah
Určování sloves   
Určování příslovcí  Nový obsah
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách  Nový obsah

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM