Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Skloňování slov ve větách
Přídavná jména
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen týž, tentýž   
Skloňování zájmena jenž   
Slovesa
Slovesný vid   
Vidové dvojice
Přechodníky   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence