Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po B

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po L

Střílečka: lehké
3

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po M

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po P

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po S

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po V

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po Z

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova: mix

Roboti: lehké
0

Vyjmenovaná slova

Křížovky: lehké
0/16

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a začátek věty

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena a vlastní jména

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: lehké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Rozbory: lehké

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory: lehké

Dělení slov na slabiky

Počet slabik

Rozhodovačka: lehké

Dělení slov na slabiky

Rozbory: lehké

Určování kořene slova

Určování kořene slova

Rozbory: lehké

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Otázky: lehké

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Rozbory: lehké

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Otázky: lehké

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: lehké

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: střední

Části těla

Části těla

Přesouvání: lehké

Části těla

Přesouvání: střední

Oblečení

Oblečení

Otázky: lehké

Oblečení

Pexeso: lehké

Oblečení

Přesouvání: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Školní a kancelářské pomůcky

Otázky: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Pexeso: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Přesouvání: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Přesouvání: střední

Kuchyňské potřeby

Kuchyňské potřeby

Otázky: lehké

Kuchyňské potřeby

Pexeso: lehké

Kuchyňské potřeby

Přesouvání: lehké

Hudební nástroje

Hudební nástroje

Otázky: lehké

Hudební nástroje

Pexeso: lehké

Nářadí

Nářadí

Pexeso: lehké

Předměty: mix

Předměty: mix (obrázky)

Pexeso: lehké

Sport

Sportovní vybavení (obrázky)

Otázky: lehké

Sportovní vybavení (obrázky)

Pexeso: lehké

Sport

Přesouvání: lehké

Jídlo a vaření

Jídlo a vaření

Slova ve větách: lehké

Jídlo a vaření

Rozhodovačka: lehké

Jídlo a vaření

Otázky: lehké

Jídlo a vaření

Pexeso: lehké

Dům, části domu, nábytek

Dům, části domu, nábytek

Přesouvání: lehké

Dům, části domu, nábytek

Přesouvání: střední

Město

Město

Přesouvání: lehké

Venkov, zahrada

Venkov

Slova ve větách: lehké

Venkov, zahrada

Rozhodovačka: lehké

Dopravní prostředky

Dopravní prostředky (obrázky)

Otázky: lehké

Dopravní prostředky

Pexeso: lehké

Dopravní prostředky a součástky

Otázky: lehké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Indicie zvířata

Pexeso: lehké

Přesmyčky

Pexeso: lehké

Hádanky lehké

Hádanky: lehké
22/22

Čtení: Poznávání písmen

Velká písmena na začátku slov

Velká písmena na začátku slov

Otázky: lehké

Malá písmena na začátku slov

Malá písmena na začátku slov

Otázky: lehké

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

Víla Otylka

Mluvené diktáty: lehké
1/5

Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ)

Rody podstatných jmen (ten, ta, to)

Ten, ta, to: základní slovíčka

Otázky: lehké

Ten, ta, to: základní slovíčka

Rozřazovačka: lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence