Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
3

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka

lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka

lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka

lehké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

lehké

Podobně znějící: Psaní ě

Podobně znějící: Párové hlásky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

lehké

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Rozbory

lehké

Střílečka

lehké
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka

lehké

Určování pádů ve větách

lehké

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Rozbory

lehké

Střílečka

lehké
0

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Rozbory

lehké

Střílečka

lehké
0

Slovesná osoba

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

lehké

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso

lehké

Otázky

lehké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Přesmyčky

lehké

Hádanky lehké

lehké
1/22

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Víla Otylka

lehké
0/5

Bagr Tonda

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

lehké
0/8

Doktor Nápad

lehké
0/5

Texty o obrázcích

lehké
0/9

Karas a Pedro

lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.