Český jazyk: 3. třída (3. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Shoda přísudku s podmětem

Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Slovesa

Určování sloves

Slovesná osoba

Předložky

Určování předložek

Vlastnosti slov

Slova citově zabarvená

Spisovná a nespisovná slova

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Části těla

Historické postavy

Oblečení

Školní a kancelářské pomůcky

Kuchyňské potřeby

Hudební nástroje

Nářadí

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Dům, části domu, nábytek

Město

Venkov, zahrada

Dopravní prostředky

Paronyma: podstatná jména

Paronyma: slovesa

Poznávání písmen

Velká písmena na začátku slov

Malá písmena na začátku slov

Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Čtení: třípísmenná slova, velká písmena

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Čtení: dlouhá slova, velká písmena

Čtení slov: velká písmena mix

Čtení: třípísmenná slova, malá písmena

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Čtení: dlouhá slova, malá písmena

Čtení slov: malá písmena mix

Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence