Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Shoda přísudku s podmětem

Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Předložky

Určování předložek

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Části těla

Oblečení

Školní a kancelářské pomůcky

Kuchyňské potřeby

Hudební nástroje

Nářadí

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Dům, části domu, nábytek

Město

Venkov, zahrada

Dopravní prostředky

Paronyma: podstatná jména

Paronyma: slovesa

Poznávání písmen

Velká písmena na začátku slov

Malá písmena na začátku slov

Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence