Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: lehké

Měkké a tvrdé souhlásky

Střílečka: lehké
3

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: lehké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: lehké

Podobně znějící: Psaní ě

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory: lehké

Dělení slov na slabiky

Dělení slov na slabiky

Rozbory: lehké

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory: lehké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Přesmyčky

Pexeso: lehké

Hádanky lehké

Hádanky: lehké
15/22

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Víla Otylka

Mluvené diktáty: lehké
1/5

Bagr Tonda

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

Čtení s porozuměním: lehké
0/8
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence