Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Podobně znějící: Párové hlásky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: základy

Délka samohlásek: u/ú/ů

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Dělení slov na slabiky

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence