Rozhodovačka – 1. střední škola

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Filtr podle ročníku

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Délka samohlásek
Slova zakončená na -icí a -ící   
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova: souhlásky   
Přejatá slova: samohlásky   
Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách
Pravopis přejatých slov: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: státy, oblasti   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   
Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen týž, tentýž   
Skloňování zájmena jenž   

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   
Číslovky a mezery   

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený   
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný   
Druhy přísudku   
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých
Grafy souvětí
Grafy souvětí souřadných

Slova a jejich význam

Slovní zásoba
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: přídavná jména

Literatura

Česká literatura
Česká literatura 19. století   
Hlavní díla české literatury
Čeští spisovatelé
Světová literatura
Světová literatura v 19. století   
Hlavní díla světové literatury
Světoví spisovatelé
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence