Krok po kroku – 8. třída (8. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Mluvnické kategorie sloves

„vytvořili jsme“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.1. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co se stalo.Něco, co by se mohlo stát.V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv podmiňovacímV jakém čase je sloveso?v přítomnémv minulémKdo vytvořil?My sami jsme něco vytvořili.Něco se vytvořilo samo.V jakém je tedy sloveso rodě?v trpnémv činnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „vytvořit“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „vytvořili jsme“ je správný?1. os., č. jedn., podm. způsob, čas min., čin. rod, vid nedok.1. os., č. mn., oznam. způsob, čas min., čin. rod, vid dok.

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

„Představovala jsem si, že přesně tohle dělá lev v londýnské ZOO.“Vyberte přísudek z první věty:„představovala jsem si“„představovala“Vyberte přísudek z druhé věty:„tohle dělá“„dělá“V souvětí jsou 2 přísudky, kolik vět má souvětí?23Jak se zeptáte na vedlejší větu?Koho, co jsem si představovala?Kde jsem si představovala?Pádovou otázkou jinou než prvním pádem se ptáme na:podmětpředmětVedlejší věta je proto věta:předmětnápodmětnáVyberte z nabídky správný graf souvětí:

Mluvnické kategorie sloves

„seděli by“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?1. os., množ. č.3. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co by se mohlo stát.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?podmiňovacímoznamovacímV jakém čase je sloveso?U podm. způsobu neurčujeme.V budoucím.Jak by zněl tvar slovesa v trpném rodě?seděli bybyli by sezeniPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „sedět“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „seděli by“ je správný?3. os., č. množ., podm. způsob, čin. rod, vid nedok.3. os., č. množ., podm. způsob, čas bud., trp. rod, vid nedok.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence