Pexeso – 8. třída

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Zájmena
Druhy zájmen   
Slovesa
Slovesa: mix
Určování slovních druhů   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)  Nový obsah   
Antonyma (slova protikladná)  Nový obsah   
Význam slov
Význam slov: podstatná jména
Lidé
Móda, jídlo, společnost
Kultura a hudba
Politika, historie
Jazyk a literatura
Význam slov: podstatná jména mix
Význam slov: přídavná jména
Vlastnosti lidí a předmětů
Frazémy
Idiomy, ustálená spojení
Slova: bonusy
Slovní hrátky a hádanky
Indicie barvy
Indicie čísla
Indicie ovoce, zelenina
Jak se správně jmenují?
Slova zastaralá (archaismy)
Slovenská slovíčka
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence