Pexeso – 8. třída

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Slovesný vzor | těžké

Vybrána třída: 8. (široký výběr)


Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Zájmena
Druhy zájmen   
Číslovky
Druhy číslovek   
Slovesa
Slovesa: mix
Určování slovních druhů   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)   
Synonyma: podstatná jména  Nový obsah
Synonyma: slovesa  Nový obsah
Synonyma: přídavná jména a příslovce  Nový obsah
Antonyma (slova protikladná)   
Antonyma: podstatná jména  Nový obsah
Antonyma: slovesa  Nový obsah
Antonyma: přídavná jména a příslovce  Nový obsah
Slovní zásoba
Slovní zásoba: podstatná jména
Lidé
Sport
Móda, jídlo, společnost
Kultura a hudba
Bájné bytosti
Politika, historie
Jazyk a literatura
Věda, medicína, technika
Slovní zásoba: podstatná jména mix
Slovní zásoba: přídavná jména
Vlastnosti lidí a předmětů
Slovní zásoba: slovesa
Lidé: akce, vztahy
Frazémy
Přísloví   
Přirovnání   
Idiomy, ustálená spojení
Slova: bonusy
Slovní hrátky a hádanky
Indicie barvy
Indicie čísla
Indicie ovoce, zelenina
Indicie zvířata
Jak se správně jmenují?
Slova zastaralá (archaismy)
Slovenská slovíčka
Nářečí: brněnský hantec
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence