Pexeso – 9. třída

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Zájmena
Druhy zájmen   
Slovesa
Slovesný vzor   
Slovesa: mix

Slova a jejich význam

Význam slov
Význam slov: podstatná jména
Lidé
Kultura a hudba
Politika, historie
Jazyk a literatura
Věda, medicína, technika
Význam slov: podstatná jména mix
Slova: bonusy
Slova zastaralá (archaismy)
Latinské fráze
Nářečí: brněnský hantec
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat