Rozbory – 3. třída

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Vybrána třída: 3. (široký výběr)


Slovní druhy

Podstatná jména
Určování podstatných jmen   
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Přídavná jména
Určování přídavných jmen   
Slovesa
Určování sloves   
Příslovce
Určování příslovcí
Předložky
Určování předložek
Určování slovních druhů   
Harry Potter: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek   
Dělení slov na slabiky   
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence