Rozbory – 3. třída

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovní druhy

Podstatná jména
Určování podstatných jmen   
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Přídavná jména
Určování přídavných jmen   
Slovesa
Určování sloves   
Určování slovních druhů   
Harry Potter: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek
Dělení slov na slabiky   
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací   
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat