Rozbory – 3. třída

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Větné členy obecně | těžké
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek
Dělení slov na slabiky   
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Stavba vět
Věta hlavní   
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací   

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování podstatných jmen   
Určování přídavných jmen   
Určování sloves   
Určování slovních druhů  Nový obsah
Harry Potter: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách

Procvičte si nedávné chyby

Rozbory vět, stavba slov

    Větné členyChyby: 15 Procvičit
    Stavba slovChyby: 6 Procvičit
    Stavba větChyby: 31 Procvičit

Tvarosloví

    Slovní druhyChyby: 6 Procvičit

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
13. 1. 2020Druhy vedlejších vět souhrnnělehké
4. 1. 2020Předpona, kořen, přípona, koncovkatěžké
14. 12. 2019Určování podstatných jmenlehké

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
13. 1. 2020Druhy vedlejších vět souhrnnělehké
20. 11. 2019Podmět a přísudeklehké
21. 10. 2019Určování slovních druhůtěžké
4. 1. 2020Předpona, kořen, přípona, koncovkatěžké
5. 9. 2019Větné členy obecněstřední

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM