Rozbory – 6. třída (6. ročník)

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Filtr podle ročníku

Slovní druhy

Podstatná jména
Určování podstatných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: pády  
Zobrazit souhrn tématu
Určování pádů ve větách
Přídavná jména
Určování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Určování zájmen
Číslovky
Určování číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Určování sloves  
Zobrazit souhrn tématu
Příslovce
Určování příslovcí
Spojky
Určování spojek
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu
Harry Potter: slovní druhy
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Určování kořene slova  
Zobrazit souhrn tématu
Určování předpony slova  
Zobrazit souhrn tématu
Předpona, kořen, přípona, koncovka  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Podmět a přísudek
Určování podmětu a přísudku
Předmět (větný člen)  
Zobrazit souhrn tématu
Příslovečné určení  
Zobrazit souhrn tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence