Rozřazovačka – 8. třída (8. ročník)

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno, sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Vybrána třída: 8. třída (úzký výběr)

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: národy, skupiny osob   
Velká písmena: dny, období, události   
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: státy, oblasti   

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: jmenné číslo   
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
Slovesa
Slovesný rod   
Slovesný způsob   
Příslovce
Druhy příslovcí   

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence