Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka: těžké

Párové hlásky: mix

Párové hlásky: mix

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka: těžké

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka: těžké

Přejatá slova: mix

Přejatá slova: mix

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: dny, období, události

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: státy, oblasti

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka: těžké

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka: těžké

Slovní druhy: Podstatná jména

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky: těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Doplňovačka: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Poměry vedlejších vět

Poměry vedlejších vět

Rozbory: střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Synonyma (slova souznačná)

Slova ve větách: těžké

Antonyma (slova protikladná)

Antonyma (slova protikladná)

Slova ve větách: těžké

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis příběhů

Pan Bašta

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis naučných textů

Věda a technika

Mluvené diktáty: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence