Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Psaní s/z na začátku slova

Rozhodovačka: těžké

Párové hlásky: mix

Párové hlásky: mix

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Diktáty online: těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: souhlásky

Rozhodovačka: těžké

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: samohlásky

Rozhodovačka: těžké

Přejatá slova: mix

Přejatá slova: mix

Rozhodovačka: těžké

Slovní druhy: Podstatná jména

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Rozhodovačka: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky: těžké

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky v reálných textech

Citáty

Čárky: těžké

Čapek: Dášeňka

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Přímá a nepřímá řeč

Rozhodovačka: střední

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Rozhodovačka: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Více vět hlavních

Rozbory: těžké

Poměry vedlejších vět

Poměry vedlejších vět

Rozbory: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Otázky: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Grafy vět jednoduchých

Grafy vět jednoduchých

Rozhodovačka: těžké

Grafy souvětí

Grafy souvětí souřadných

Rozhodovačka: těžké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma: mix

Synonyma: mix

Slova ve větách: těžké

Antonyma: mix

Antonyma: mix

Slova ve větách: těžké

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přísloví

Čárky: těžké

Čtení: Čtení textů

Naučné a odborné texty

Články, rozhovory, názory II

Čtení s porozuměním: lehké
0/6

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis příběhů

Pan Bašta

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis naučných textů

Věda a technika

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Literatura: Česká literatura

Česká literatura 19. století

Česká literatura 19. století

Rozhodovačka: střední

Hlavní díla české literatury

Hlavní díla české literatury

Rozhodovačka: střední

Čeští spisovatelé

Čeští spisovatelé

Rozhodovačka: lehké

Literatura: Jazykové a literární pojmy

Jazykové prostředky

Jazykové prostředky

Čtení s porozuměním: lehké
1/5

Jazykové a literární pojmy: mix

Jazykové a literární pojmy: mix

Pexeso: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence