Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Psaní s/z na začátku slova

Rozhodovačka: těžké

Párové hlásky: mix

Párové hlásky: mix

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Diktáty online: těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: souhlásky

Rozhodovačka: těžké

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: samohlásky

Rozhodovačka: těžké

Přejatá slova: mix

Přejatá slova: mix

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: dny, období, události

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: státy, oblasti

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: těžké

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

Rozhodovačka: těžké

Slovní druhy: Podstatná jména

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Rozhodovačka: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky v reálných textech

Citáty

Čárky: těžké

Čapek: Dášeňka

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Přímá a nepřímá řeč

Rozhodovačka: střední

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Rozhodovačka: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Více vět hlavních

Rozbory: těžké

Poměry vedlejších vět

Poměry vedlejších vět

Rozbory: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Otázky: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Grafy vět jednoduchých

Grafy vět jednoduchých

Rozhodovačka: těžké

Grafy souvětí

Grafy souvětí souřadných

Rozhodovačka: těžké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Synonyma (slova souznačná)

Slova ve větách: těžké

Antonyma (slova protikladná)

Antonyma (slova protikladná)

Slova ve větách: těžké

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přísloví

Čárky: těžké

Slova a jejich význam: Jazykové prostředky

Jazykové prostředky

Jazykové prostředky

Čtení s porozuměním: lehké
1/5

Čtení: Čtení textů

Naučné a odborné texty

Články, rozhovory, názory II

Čtení s porozuměním: lehké
0/6

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis příběhů

Pan Bašta

Mluvené diktáty: lehké
0/5

Zápis naučných textů

Věda a technika

Mluvené diktáty: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence