Český jazyk: 1. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Podobně znějící: Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách

Pravopis přejatých slov: mix

Slovní druhy: Podstatná jména

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Zájmena

Skloňování zájmen týž, tentýž

Skloňování zájmena jenž

Slovní druhy: Slovní druhy: mix

Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí s více větami

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Poměry vedlejších vět

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Grafy vět jednoduchých

Grafy souvětí

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Idiomy, ustálená spojení

Slova a jejich význam: Slovní hrátky a hádanky

Slovní hrátky a hádanky

Čtení: Čtení textů

Naučné a odborné texty

Literatura: Česká literatura

Česká literatura 19. století

Hlavní díla české literatury

Čeští spisovatelé

Literatura: Jazykové a literární pojmy

Jazykové prostředky

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence