Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rozbory vět, stavba slov
Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený   
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný   
Druhy přísudku   
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých
Grafy souvětí
Grafy souvětí souřadných


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Rozbory vět, stavba slov
Druhy vět
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Rozbory vět, stavba slov
Větné členy
Doplněk   
Větné členy obecně
Teorie velkého třesku
Stavba vět
Věta hlavní   
Více vět hlavních
Poměry vedlejších vět   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence