Diktáty online – 4. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní bě/bje   
Délka samohlásek
Délka samohlásek: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ukázky

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Literární záhada

Můj   amarád   epan rád čte. Ať už je   áno nebo   odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy   acha a   ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného   luchátka proměnili v   rpaslíky a vyléčili   oráčkovi   ngínu rychleji než nějaký   oktor. Jednou se   epana naše   polužačka   ucka zeptala, jaká mají vlastně   ach s   ebestovou křestní jména? A to   epan netušil. Od té   oby se všech ptá,   čitelů i pana   editele a dokonce i paní   arvanové, to je naše   nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla   ebestová spíš   dena nebo   indřiška a   ach spíš   ilip nebo   onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno   sa   onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Vyjmenovaná slova po Z

Ze žákovské knížky

Vážený pane Rozraz   le, Váš syn Kaz   m chodí do škol moc brz   , hroz   vě na mě z   rá a při fyz   ce drze z   vá. Navíc se tváří přez   ravě a tvrdí, že od z   třka ho mám naz   vat kamz   kem. A začíná se podle toho chovat. Nepřestává plaz   t jaz   k, honit ve vlasech paraz   ty a loz   t po z   dkách na dvorku. Prosím o nápravu. Z   ta Z   kmundová

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal   cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal   cím papírem, připomínal j   nemotorného štěkaj   cího psa Rafana, hraj   cího si s hadrov   m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep   cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř   hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl   si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot   cí komise. Ale vždyť je Jindra říd   cí pracovník! I když pro samotné ř   zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní   bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has   cí přístroj,“ obrátil se na n   . Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal   m za tebe.“

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence