Diktáty online – 4. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní bě/bje   
Délka samohlásek
Délka samohlásek: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Tematická zadání

Tematická zadání: diktáty
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Výprava k prameni potoka

Ukázky

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom   šli žila kdysi m   lá holčička M   lada. M   lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom   hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom   na. Ale nechtěla se m   t. Jednoho dne zemřela na přem   ru špíny. Od té doby v zámeckých m   stnostech M   lada straší. Hledá m   dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Vyjmenovaná slova po Z

Smolíček

Hrůz   plné babizny, které kdysi přišly v pohádce za Smolíčkem Pacholíčkem, se naz   vají jez   nky. Mez   tím však uběhlo pár podz   mů a z   m, Smolíček vyrostl a brz   se jich přestal bát. Když podbíz   vé ženštiny rozraz   ly dveře minule, tak je nez   štně pohostil roz   nkami a bez   nkovým sirupem, pustil muz   ku a všichni se brz   čko dali do tance, prostě bláz   nec. Když jez   nky vyčerpáním usnuly, Smolíček je učesal, mez   zubním kartáčkem vyčistil všechny kaz   vé zuby, dez   nfikoval špinavé jaz   ky a postupně je svým voz   dlem odvoz   l do jejich chatrče. Od té doby jsou jez   nky krásné, ale pozor! I krásní lidé mohou mít hroz   vé úmysly a dostat vás brz   na miz   nu, tak si je domů jen tak nepouštějte.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Sklep

Jako malý jsem věřil, že se ve sklepě   abiččina domu ukrývají   ubáci,   rollové a jiné   říšery. Nešel bych tam ani za   laté prase. Jednou jsme však hráli s ostatními na schovku a já tam vlezl, abych vyhrál. Sotva jsem sešel ze schodů až dolů, začali se mi před očima zjevovat   ejkalové,   lkodlaci,   píři a dokonce i samotný   rabě   rákula. Strachy jsem se nemohl pohnout. „Blbost, vždyť tu nic není,“ pomyslel jsem si, ale myšlenky mi přeťalo tiché ťapání a hlučné tříštění sklenice zavařeniny, která se zřítila z police na zem. Ucítil jsem, jak mi   ěkdo chmátl na nohu. Schovka neschovka, vyběhl jsem s hrůzným řevem ven na světlo. Na noze se mi táhla zkrvavená   otterovská jizva. Když jsem ostatním vylíčil svůj zážitek, znejistělo mě tiché   ětčino mumlání o hlodavcích a mých fantasmagoriích. Byl jsem z toho trochu   atěj.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM