Diktáty online – 8. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 8. (úzký výběr)


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Ukázky

Přímá řeč

Liška

Malý princ se toho dne setkal s liškou.   Dobrý den, kdo jste   zeptal se. Liška jen mávla ocáskem, poodběhla a z bezpečné vzdálenosti odpověděla: „   sem liška. Copak ty jsi nikdy neviděl lišku   „Ne, na mojí planetě rostou jen baobaby a jedna květina,“   osmutněl, jak se na ni rozpomenul a pokračoval, „   le lišky tam neběhají. U mě je vše maličké   Liška odvětila:   ha, tak to asi ani nevíš, že jsem plaché zvíře.“ „Co znamená plaché?“   těl vědět Malý princ. „To je to, když na tebe mluvím takhle z dálky, protože se k tobě bojím přiblížit   vysvětlila ochotně liška. „Aha,“   ydechl Malý princ   ale já nejsem zlý. Neboj se mě.“ Liška na to: „   o by sis mě musel nejdřív ochočit. Pak bych se nebála.“ Malý princ vykulil očka: „Ochočit? Co je to   „To je, když k sobě začneme mít důvěru a vytvoří se mezi námi citové pouto   začala vysvětlovat liška, „   dyž z mnoha lišek budu pro tebe jen já ta jediná liška a ty pro mě jediný Malý princ.“

Různé výskyty I/Y

Rozporuplný Kainar

Po nás   lném uzavření v   sokých škol se Josef Kainar přestěhoval k otc   do Řepiště u Ostrav   , kde pracoval zpočátku na p   le. Ve čtyřicátých letech se v   pjal k prvnímu vrcholnému v   konu, Nov   m m   tům. Touto sbírkou básní se zařadil k halasovské generac   , kterou tvořil   spisovatelé jako Jiří Kolář či Josef Hiršal. V roce 1949 jakob   vys   pal z rukávu sat   ru Ubu se vrací, která se však dočkala jen šesti repr   z. Ke Kainarov   m nejslavnějším básním patří dodnes „Stříhal   dohola malého chlapečka“. Tato i další známé básně se později dočkal   zhudebnění a stal   se součástí školní četb   . Kvůli básníkově angažmá v rozl   čných stranických funkcích se o vztahu jeho čtenářů ke Kainarov   dá trefně použít parafráze slavného verše „miloval   ho, jen když ho měl   rádi“.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v   indřichově   radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na   ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme:   tudénka,   uchdol   ad   drou,   ranice   a   oravě, Přerov, Olomouc,   ábřeh   a   oravě. Ještě než dojíždíme do   ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v   indřichově   radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do   radce   rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice –   osice   ad   abem, Čeperka a konečně   radec   rálové. Dojeli jsme! Juchů!

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence