Krok po kroku – 5. třída

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Rozbory vět jednoduchých

A: „Před školou stálo auto.“A: Vyberte slovo, které je v prvním pádě:„auto“„školou“A: Podstatné jméno v prvním pádě je ve větě:předmětpodmětA: V této větě je sloveso přísudkem, o jaké slovo se jedná?„před školou“„stálo“A: Když je přísudek tvořený slovesem, o jaký druh se jedná?přísudek jmenný se sponoupřísudek slovesnýA: Vyberte otázku, která pomůže zjistit, jakým větným členem je „před školou“:Kde stálo auto?Před kým, před čím stálo auto?A: Protože jsme se zeptali kde, jedná se o:příslovečné určení místapředmět

Shoda přísudku s podmětem

A: „Všechno se to zase sprav_.“A: Kdo, co se sprav_?tovšechnoA: V jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomném/budoucímA: Které i/y tím pádem bude v přísudku?ýíA: Proč?V přísudku v přítomném/budoucím čase je vždy i/í bez ohledu na rod podmětu.Protože všechno je rodu mužského životného.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

A: „zavařenina“A: Abychom určili kořen, řekneme si několik slov příbuzných:zavařit, vařit, vařenýmarmeláda, džem, kompotA: Kořen je největší společná část slov příbuzných a slova „zavařenina“. Jaký je tedy kořen slova?vařvaA: Jaká je ve slově „zavařenina“ předpona?z-za-A: Koncovka je část slova, která se při skloňování/časování mění. Jaká je tedy ve slově „zavařenina“ koncovka?-a-inaA: Jaká je ve slově „zavařenina“ přípona?-eni--enin-A: Jak bychom tedy znázornili jednotlivé stavební prvky přímo ve slově?za-vař-eni-naza-vař-enin-a
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence