Krok po kroku – 5. třída (5. ročník)

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 5. třída (široký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena
Zájmena: mix
Slovní druhy: mix

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět a přísudek: mix
Druhy podmětu
Přívlastek shodný a neshodný   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

„marniv_ papoušci“Řekneme si „marniv_“ ve všech 3 rodech (muž, žena, dítě). Mění se koncovky?anonePodle kterého vzoru se tedy budeme řídit?podle jarnípodle mladýDo spojení „marniv_ papoušci“ dosadíme místo „marniv_“ slovo „mladý“ ve správném tvaru. Jaké i/y pak napíšeme ve slově „marniv_“?ýíJak tedy bude vypadat správný zápis spojení?„marnivý papoušci“„marniví papoušci“

Koncovky podstatných jmen: mix

„Emanuel mu z hloub_ duše rozuměl.“Rod poznáme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO. Jakého rodu je „hloub“?ženskéhomužskéhoNa co končí slovo „hloub“?na souhláskuna samohláskuKteré vzory ženského rodu končí také na souhlásku?žena, růžepíseň, kostAbychom rozhodli, jestli je „hloub“ podle vzoru píseň, nebo podle vzoru kost, řekneme si „hloub“ v 1. a 2. pádě.hloub, bez hloubihloub, vidím hloubSe kterým vzorem se „hloub“ rýmuje?s kost, bez kostis píseň, bez písněPodle toho, jaké i/y se píše v „kost“ doplníme i/y do slova „hloub_“.z hloubi jako z kostiz hlouby jako z kostiJak tedy bude vypadat celá věta?„Emanuel mu z hlouby duše rozuměl.“„Emanuel mu z hloubi duše rozuměl.“

Zájmena: mix

„Klíče jsem vhodila do schránky. Našla jsi je?“Jaká jsou ve větách zájmena?jejsi, jsemKteré slovo zastupuje zájmeno „je“ ve druhé větě?klíčeoniJak zní zájmeno „je“ v 1. pádě množ. čísla?onyjehoO jaký druh zájmena se tedy jedná?o osobnío přivlastňovací
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence