Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody   
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu   
Podstatná jména: vzory ženského rodu   
Podstatná jména: vzory středního rodu   
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen   
Číslovky
Druhy číslovek   
Určování slovních druhů   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Slovní zásoba
Předměty
Nářadí   
Vlastnosti a popisy předmětů
Zájmy
Sport   
Sportovní pojmy (popis)
Jídlo a vaření
Slova: bonusy
Spisovná a nespisovná slova   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence