Pexeso – 2. třída (2. ročník)

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Vybrána třída: 2. třída (široký výběr)

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
Dy, ty, ny, di, ti, ni   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Slova nadřazená, podřazená a souřadná   
Slova nadřazená a podřazená
Slova souřadná
Slovní zásoba
Předměty
Oblečení   
Školní a kancelářské pomůcky   
Kuchyňské potřeby   
Zájmy
Sport   
Sportovní vybavení (obrázky)
Jídlo a vaření
Svět kolem nás
Dopravní prostředky   

Čtení

Poznávání písmen
Abeceda: malá a velká písmena
Velká písmena na začátku slov
Malá písmena na začátku slov
Čtení slov
Čtení slov: velká písmena
Čtení slov: malá písmena
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence