Slovní druhy

Podstatná jména
Určování podstatných jmen   
Slovesa
Určování sloves   
Příslovce
Určování příslovcí
Předložky
Určování předložek
Určování slovních druhů   
V pavoučí síti: slovní druhy

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek   
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Příslovečné určení   
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Narnie
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba vět
Věta hlavní   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence