Slovní druhy

Zájmena
Určování zájmen

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Simpsonovi
Stavba vět
Věta hlavní   
Poměry mezi hlavními větami   
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a doplňkové   
Vedlejší věty příslovečné   
VV příslovečná příčinná a účelová
Druhy vedlejších vět souhrnně   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence