Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní dě, tě, ně

Psaní dě, tě, ně

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a začátek věty

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena a vlastní jména

Rozhodovačka: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory: lehké

Dělení slov na slabiky

Dělení slov na slabiky

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Rozbory: lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slova nadřazená a podřazená

Pexeso: lehké

Čtení: Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Rozhodovačka: lehké

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Rozhodovačka: střední

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Rozhodovačka: těžké

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Přesouvání: lehké

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Přesouvání: střední

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Přesouvání: těžké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Rozhodovačka: lehké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Rozhodovačka: střední

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Rozhodovačka: těžké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Přesouvání: lehké

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Přesouvání: střední

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Přesouvání: těžké

Čtení slov: velká písmena

Čtení slov: velká písmena

Pexeso: lehké

Čtení slov: velká písmena

Pexeso: střední

Čtení slov: velká písmena

Pexeso: těžké

Čtení slov: velká písmena

Otázky: lehké

Čtení slov: velká písmena

Otázky: střední

Čtení slov: velká písmena

Otázky: těžké

Čtení slov: malá písmena

Čtení slov: malá písmena

Pexeso: lehké

Čtení slov: malá písmena

Pexeso: střední

Čtení slov: malá písmena

Pexeso: těžké

Čtení slov: malá písmena

Otázky: lehké

Čtení slov: malá písmena

Otázky: střední

Čtení slov: malá písmena

Otázky: těžké

Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ)

Rody podstatných jmen (ten, ta, to)

Ten, ta, to: základní slovíčka

Otázky: lehké

Ten, ta, to: základní slovíčka

Rozřazovačka: lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence