Měkké a tvrdé souhlásky

H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Dy, ty, ny, di, ti, ni

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Dělení slov na slabiky

Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Vztahy slov

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Čtení slov: velká písmena

Čtení slov: malá písmena

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence