Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Slova končící na ovi/ovy

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: města, části měst, ulice

Příslovce

Určování příslovcí

Předložky

Určování předložek

Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Druhy vět

Věta jednoduchá a souvětí

Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Korektury textů ze života

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence