Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Doplňovačka: střední

Podobně znějící: Párové hlásky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka: těžké

Párové hlásky: mix

Párové hlásky: mix

Doplňovačka: střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka: střední

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Roboti: lehké
0

Slovní druhy: Zájmena

Druhy zájmen

Druhy zájmen

Rozřazovačka: střední

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: střední

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Krok po kroku: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Věta hlavní

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Synonyma (slova souznačná)

Slova ve větách: střední

Antonyma (slova protikladná)

Antonyma (slova protikladná)

Slova ve větách: střední

Slova a jejich význam: Význam slov

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

Pexeso: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

Pexeso: střední

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

Pexeso: střední

Přísloví

Přísloví

Slova ve větách: střední

Idiomy, ustálená spojení

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso: střední

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Pepíček a kamarádi

Pravopisné vtipy: lehké
0/22

Korektury textů ze života

Píšeme si na chatu

Korektor: lehké
0/10
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence